Електронен каталог

гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 13:00-15:00 Библиотека/603 II Корпус
Четвъртък 14:15-16:15 Библиотека/603 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: