Електронен каталог

Чудомир Чернев

Академична длъжност:
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
0885 853 295
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Специалност

Широка специализация – Технология на общественото хранене, месото,

рибата, хладилната технология и консервиране

Тясна специализация – Технология на общественото хранене

Инженер - технолог


Публикации:


Курсове от текущия семестър: