Електронен каталог

гл. ас. д-р Вероника Азарова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Политически науки
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 09:30-11:30 204 II Корпус
Петък 09:30-11:30 204 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: