Електронен каталог

гл. ас. д-р Методи Методиев

гл. ас. д-р Методи Методиев
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
История
Телефон:
3592 8110276
Приемно време:

Професионална автобиография:


През 2005 г. завършва „бакалавър“ в Историческия факултет на СУ „ Св. Кл. Охридски“ със специалност „Съвременна история“.

Насочва интереса си към сравнителното историческо изследване и през 2008 завършва Магистратура по сравнителна история в Централно-Европейския Университет в Будапеща.

През 2016 г. защитава докторска дисертация на тема „Интелигенция и власт в България и Чехословакия 1945-1970 г.“ към Центъра за славистика в Университета на Глазгоу/ Великобритания.

От учебната 2014/2015 г. преподава в НБУ и води курсове към програмите на департамент „История“ и департамент „Политически науки“ с преподаване и на английски език.

Публикации:

- Писатели, власт и конфликти 1948-1968 г. (дисертационен труд, издание Университет Глазгоу), 2016 г., 237 стр.

- Възможният паралел: България и Чехословакия по пътя към тоталитарната държава 1919 - 1948, В: Юбилеен сборник с материали от конференция на департамент „История“ , „Под знака на музата Клио“ (под печат, Издание на НБУ)

- The good,’ ‘the bad,’ and ‘the evil’ in the socialist novel: A case study of two Bulgarian novels, The Journal of Comparative Cultural Inquiry, №1, 2013.

- Рокендролът потропва на портите на НБУ: част 3, Университетски дневник бр.20 (2017)

През 2022 излезе от печат монографията "Световните шампиони по футбол: Един исторически разказ"

Изследователска дейност

Има многократни участия в междудепартаментни, общоуниверситетски и департаментни семинари, конференции (национални и юбилейни), междудепартаментни:

Инициира и е научен ръководител на поредица проекти към Фонд за стратегическо развитие на НБУ, посветени на исторически събития и сравнителен анализ, юбилейно като 50 години по късно: на 1967, 1968, 1969 г., Думи и музика за свободата посветен на войната в Украйна и др.

Интереси

Социална история, История на идеите, Популярна култура през втората половина на 20-ти век


Публикации:


Курсове от текущия семестър: