Електронен каталог

гл. ас. д-р Вероника Азарова

гл. ас. д-р Вероника Азарова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Политически науки
Телефон:
0888910621
Приемно време:
Сряда 12:30-14:30 602 II Корпус
Четвъртък 11:00-13:00 602 II Корпус

Професионална автобиография:


Вероника Азарова е завършила Английска филология и Военна дипломация. През 2000 г. защитава докторат в областта на културната антропология. Интересите й са в областта на междукултурната комуникация, политическата антропология и семиотиката. Член е на Американското семиотично дружество, на Художествения съвет на БНБ,

Зам. Председател на Българското семиотично дружество,

Professor Honoris Causa, Institute for Biographical Categorization, Кембридж.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: