Електронен каталог

гл. ас. д-р Богомил Калинов

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
0888988527
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: