Конституционно право

Кратко представяне на програмата:

Програмата има теоретично-изследователски и приложен характер, образователна и изследователска насоченост в областта на конституционното право на докторско равнище, като дава възможност за специализирана подготовка по отношение на разнообразни проблеми, понятия и автори от теорията, методологията и практиката на конституционното право. Програмата подготвя специалисти и изследователи в нейните нови и бързо развиващи се теми и проблеми на съвременното конституционно право. Специален акцент в ДП „Конституционно право“ е запознаването на докторантите с широк спектър от понятия, теории и методологии в областта на конституционното право, както и с научни инструменти за интердисциплинарно изследване на актуалните проблеми.

прочети още
Конституционно право