Дипломация и международни отношения

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в областта на дипломатическите отношения. През първите трите семестъра се изучават тематични блокове "Дипломация и политика", "Глобална политика" и "Регионална политика". Извънаудиторните учебни форми включват проекти, самостоятелни работи и практически стаж.

прочети още
Дипломация и международни отношения
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. POLM062 Външнополитическо прогнозиране POLM067 Проект: Външнополитическа прогноза
 • проф. Евгения Иванова, д.н. POLM182 Национализми на Балканите
 • проф. д-р Анна Кръстева POLM069 Семинар: Международни миграции POLM146 Миграционни потоци и политики в Югоизточна Европа POLM225 Миграции и международни отношения
 • доц. д-р Евелина Стайкова POLM146 Миграционни потоци и политики в Югоизточна Европа POLM225 Миграции и международни отношения
 • доц. д-р Еньо Савов POLM104 Дипломатическо и консулско право
 • доц. д-р Мирианна Майер POLM064 Ислямизъм и международни отношения POLM066 Семинар: Политически аспекти на исляма
 • доц. д-р Момчил Баджаков POLM099 Близкоизточните конфликти
 • доц. д-р Петър Николов POLM180 Геополитическите идеи на 20 и 21 век
 • доц. д-р Соня Хинкова POLM065 Семинар: Външнополитически анализ POLM095 Проект: Дипломация и международна политика в постбиполярния свят POLM108 Съвременна външна политика на Република България POLM203 Съвременни международни проблеми POLM215 Съвременна външна политика на балканските държави
 • гл. ас. д-р Георги Проданов POLM051 Проект: Международни отношения и външна политика POLM052 Семинар: Външнополитическа дейност POLM062 Външнополитическо прогнозиране POLM068 Управление на международни конфликти POLM145 Регионални политики на постсъветското пространство POLM180 Геополитическите идеи на 20 и 21 век
 • гл. ас. д-р Живко Минков POLM063 EС като фактор в международните отношения
 • гл. ас. д-р Иван Начев POLM096 Проект: Съвременни религиозни влияния върху развитието на международните отношения POLM206 Религия и международни отношения POLM221 Стаж POLM227 Еволюция на европейската политика за сигурност и отбрана
 • гл. ас. д-р Кирил Аврамов POLM089 Семинар: Кризи и възстановяване в глобален аспект POLM202 Глобализация и икoномическо развитие
 • гл. ас. д-р Любомир Стефанов POLM227 Еволюция на европейската политика за сигурност и отбрана
 • гл. ас. д-р Петя Георгиева POLM068 Управление на международни конфликти POLM087 Семинар: Съвременни подходи за разрешаване на международни конфликти
 • ас. д-р Илдико Отова POLM146 Миграционни потоци и политики в Югоизточна Европа
 • ас. Христо Панчугов POLM144 Външна политика на страните от Черноморския регион
 • Атанас Велчев POLM061 Организация на дипломатическата служба и протокол
 • Ваня Иванова POLM225 Миграции и международни отношения
 • Здравко Здравков POLM204 Организация на международната сигурност
 • Славчо Велков POLM207 Тероризъм и организирана престъпност