Management of Business, Innovation and Technology (Joint programme with The University of Sheffield)

Кратко представяне на програмата:

Бизнес иновациите са в основата на една успешна компания. За да се идентифицират бизнес възможностите и да въведат нови идеи, бизнес лидерите трябва да притежават стратегически умения и интердисциплинарни знания. Насочена към завършилите широк кръг от дисциплини, магистърската степен по управление на бизнеса, иновациите и технологиите осигурява иновативна, стратегическа интеграция на управлението, иновациите и технологиите и има за цел да ви подготви за управленски роли във всякакъв вид организации. Чрез изследване на най-новите и нововъзникващи ИКТ, които позволяват и подкрепят бизнес процесите и иновациите, в съчетание със стратегически подход, фокусиран върху управлението, програмата изгражда необходимите знания и умения, които стимулират ефективно стратегическо управление, интелигентно вземане на решения и бизнес иновации.

прочети още
Management of Business, Innovation and Technology (Joint programme with The University of Sheffield)