Management of Business, Innovation and Technology (Joint programme with The University of Sheffield)

Кратко представяне на програмата:

Бизнес иновациите са в основата на една успешна компания. За да се идентифицират бизнес възможностите и да въведат нови идеи, бизнес лидерите трябва да притежават стратегически умения и интердисциплинарни знания. Насочена към завършилите широк кръг от дисциплини, магистърската степен по управление на бизнеса, иновациите и технологиите осигурява иновативна, стратегическа интеграция на управлението, иновациите и технологиите и има за цел да ви подготви за управленски роли във всякакъв вид организации. Чрез изследване на най-новите и нововъзникващи ИКТ, които позволяват и подкрепят бизнес процесите и иновациите, в съчетание със стратегически подход, фокусиран върху управлението, програмата изгражда необходимите знания и умения, които стимулират ефективно стратегическо управление, интелигентно вземане на решения и бизнес иновации.

прочети още
Management of Business, Innovation and Technology (Joint programme with The University of Sheffield)
 • проф. д-р Диана Копева SHEM109 Глобално виртуално предприятие SHEM112 Проект: Глобално виртуално предприятие SHEM114 Управление на проекти, задвижвани от информационно-комуникационни технологии SHEM117 Проект: Управление на проекти, задвижвани от информационно-комуникационни технологии
 • проф. д-р Панайотис Кетикидис SHEM113 Иновации и предприемачество SHEM116 Проект: Иновации и предприемачество
 • доц. д-р Джордж Елефтеракис SHEM102 Информационни комуникационни технологии за стратегическо управление
 • доц. д-р Елмира Бачева SHEM110 Управление на стратегическата промяна SHEM111 Проект: Управление на стратегическата промяна
 • доц. д-р Надя Маринова SHEM103 Управление на проекти по Информационно-комуникационни технологии SHEM105 Проект: Управление на проекти по информационно-комуникационни технологии
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова SHEM102 Информационни комуникационни технологии за стратегическо управление
 • гл. ас. д-р Владимир Маринов SHEM115 Научни умения и подготовка да писане на магистърска теза
 • гл. ас. д-р Екатерина Цветанова SHEM101 Стратегическо управление в съвременния бизнес SHEM104 Проект: Стратегическо управление в съвременния бизнес
 • гл. ас. д-р Ирена Николова SHEM100 Основи на проекти в бизнеса и информационно-комуникационните технологии
 • гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева SHEM113 Иновации и предприемачество SHEM116 Проект: Иновации и предприемачество SHEM118 Магистърски стаж
 • д-р Александрос Капулас SHEM115 Научни умения и подготовка да писане на магистърска теза
 • д-р Боряна Гигова SHEM106 Дигитален маркетинг
 • д-р Димитриос Николаидис SHEM108 Управление на иновациите и разработване на нови продукти
 • д-р Димитрис Дранидис SHEM114 Управление на проекти, задвижвани от информационно-комуникационни технологии SHEM117 Проект: Управление на проекти, задвижвани от информационно-комуникационни технологии
 • д-р Еви Матеополу SHEM101 Стратегическо управление в съвременния бизнес SHEM104 Проект: Стратегическо управление в съвременния бизнес
 • д-р Ираклис Параскакис SHEM107 Технологии на знанието за създаване на иновации
 • д-р Росица Накова SHEM108 Управление на иновациите и разработване на нови продукти
 • д-р Танос Хаджиапостолу SHEM100 Основи на проекти в бизнеса и информационно-комуникационните технологии
 • д-р Томас Лакас SHEM109 Глобално виртуално предприятие SHEM112 Проект: Глобално виртуално предприятие
 • Леонард Щика   SHEM106 Дигитален маркетинг
 • Пенко Иванов SHEM107 Технологии на знанието за създаване на иновации