Банково дело и финанси (на английски език, съвместна програма с Шефилдския университет)

Кратко представяне на програмата:

Магистърската степен по банково дело и финанси осигурява задълбочено и специализирано обучение в областта на финансите, основано на най-актуалното и модерно академично мислене и най-добрите бизнес практики. Тя е предназначена за студенти, които възнамеряват да продължат кариерата си във финансовия сектор, чрез добре фокусирано обучение по теориите и методологиите, които се използват днес за оценка и управление на финансови инструменти, както и чрез изучаване сложността зад процесите на вземане на инвестиционни решения. Програмата е предназначена за студенти, които наскоро са придобили бакалавърска степен по икономика, финанси и сродни области.

прочети още
Банково дело и финанси (на английски език, съвместна програма с Шефилдския университет)
  • доц. д-р Емил Калчев SHEM003 Корпоративни финанси SHEM005 Проект: Корпоративни финанси
  • доц. д-р Ренета Димитрова SHEM008 Търговско и инвестиционно банкиране SHEM014 Магистърски стаж SHEM016 Банкови регулации и финансова стабилност SHEM017 Проект: Банкови регулации и финансова стабилност SHEM018 Икономика на банковото дело и финансите SHEM023 Проект: Икономика на банковото дело и финансите
  • доц. д-р Станислава Георгиева SHEM010 Проект: Финансово отчитане и анализ
  • доц. д-р Цветелина Маринова SHEM012 Изследователски методи за финансиране
  • гл. ас. д-р Елена Спасова SHEM014 Магистърски стаж
  • гл. ас. д-р Красимир Костенаров SHEM006 Инвестиции и анализ на сигурността SHEM009 Проект: Инвестиции и анализ на сигурността SHEM011 Финансови деривати и управление на риска SHEM012 Изследователски методи за финансиране SHEM013 Проект: Финансови деривати и управление на риска SHEM014 Магистърски стаж
  • гл. ас. д-р Надя Георгиева SHEM018 Икономика на банковото дело и финансите
  • гл. ас. д-р Нигохос Канарян SHEM002 Иконометрия на финансите SHEM004 Проект: Иконометрия на финансите SHEM012 Изследователски методи за финансиране SHEM016 Банкови регулации и финансова стабилност SHEM017 Проект: Банкови регулации и финансова стабилност SHEM018 Икономика на банковото дело и финансите SHEM023 Проект: Икономика на банковото дело и финансите
  • гл. ас. д-р Ралица Димитрова SHEM007 Финансово отчитане и анализ SHEM010 Проект: Финансово отчитане и анализ