Археология на Балканите и Източното Средиземноморие (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма ‚Археология на Балканите и Източното Средиземноморие“ е изготвена заедно с Фондация „Балканско наследство“ (ФБН) и е насочена най-вече към чуждестранни англоезични студенти, които идват в България на археологически стажове на ФБН и изявяват желание да придобият по-дълбоки знания по археология на Балканите и Източното Средиземноморие.

Програмата е на английски език и част от аудиторните ? курсове се предлагат онлайн, чрез платформата на НБУ ‚Виртуална класна стая‘. Това позволява на студенти, които нямат възможност да пребивават в България две години, да се запишат в програмата. Два задължителни летни археологически стажа и специализирани курсове в Лабораторията по археометрия и експериментална археология на НБУ, които се предлагат в края на втори и четвърти семестър, когато студентите идват в България за стажовете си, са гаранция за солидно практическо обучение по най-нови методи в анализа на археологически обекти и артефакти.

Онлайн платформата позволява да бъдат привлечени и външни преподаватели от университети във Великобритания, САЩ и Австралия, чиито курсове са гаранция за интернационалния облик на програмата.

Освен археологически курсове, програмата включва курсове по Географски информационни системи и ортофотография, които се прилагат в редица сфери извън археологическите изследвания

прочети още
Археология на Балканите и Източното Средиземноморие (на английски език)
 • Adela Sobotkova   ARHM004 Archaeology of Past Societies
 • Angela Pencheva   ARHM007 Thracian Culture 7th – 1st cent
 • Bisserka Gaydarska   ARHM014 Archaeology of Identity
 • Bogdan Athanassov   ARHM002 Prehistory of the Eastern Mediterranean and Adjacent Areas. General Setting and Local Trajectories ARHM004 Archaeology of Past Societies ARHM006 How to Write a Good Archaeological Paper? ARHM011 Analysis and Documentation of Archaeological Artifacts (ceramics, metal, coins, epigraphic inscriptions) ARHM012 Archaeological Fieldwork ARHM013 Introduction to Ethnoarchaeology ARHM018 Archaeology in Practice
 • Boyan Dumanov   ARHM006 How to Write a Good Archaeological Paper? ARHM009 The Balkan Peninsula and the Eastern Mediterranean in Late Antiquity ARHM011 Analysis and Documentation of Archaeological Artifacts (ceramics, metal, coins, epigraphic inscriptions)
 • Dragomir Garbov   ARHM005 Maritime Archaeology and the Western Black Sea
 • Ilian Boyanov   ARHM006 How to Write a Good Archaeological Paper? ARHM008 Archaeology of Roman Moesia, Thrace and Macedonia ARHM011 Analysis and Documentation of Archaeological Artifacts (ceramics, metal, coins, epigraphic inscriptions) ARHM016 Reflectance Transformation Imaging in Archaeology
 • Ivan Gatsov   ARHM002 Prehistory of the Eastern Mediterranean and Adjacent Areas. General Setting and Local Trajectories ARHM010 Analysis and Documentation of Lithic Artifacts
 • Ivan Vassilev   ARHM012 Archaeological Fieldwork ARHM015 Archaeology of Southeast Europe in the Middle Ages: Bulgaria and the Byzantine Commonwealth ARHM018 Archaeology in Practice
 • John Chapman   ARHM001 Archaeological theory in the AD 21st century
 • John Gorczyk   ARHM003 Social Zooarchaeology of Southeastern Europe, Eastern Mediterranean and Anatolia
 • Miglena Raykovska   ARHM016 Reflectance Transformation Imaging in Archaeology
 • Nayden Prahov   ARHM005 Maritime Archaeology and the Western Black Sea
 • Petranka Nedelcheva   ARHM002 Prehistory of the Eastern Mediterranean and Adjacent Areas. General Setting and Local Trajectories ARHM006 How to Write a Good Archaeological Paper? ARHM010 Analysis and Documentation of Lithic Artifacts
 • Zhivko Uzunov   ARHM006 How to Write a Good Archaeological Paper? ARHM007 Thracian Culture 7th – 1st cent ARHM011 Analysis and Documentation of Archaeological Artifacts (ceramics, metal, coins, epigraphic inscriptions) ARHM017 Geographic Information Systems in Archaeology