Дигитални комуникации

Кратко представяне на програмата:

Програмата е предназначена да подготви експерти по Дигитални комуникации, които да притежават както теоретичната подготовка, така и да познават спецификата на комуникациите в онлайн пространството. Завършилите програмата притежават необходимите умения да управляват самостоятелни информационни кампании в социалните медии и мрежи, свързани с постигането на стратегическите цели на маркетинга и бизнеса.

прочети още
Дигитални комуникации
 • проф. Руси Маринов, д.н. COMM247 Семинар: Медийна и ПР структура COMM250 Стратегически комуникации и интерактивни технологии
 • проф. д-р Десислава Бошнакова COMM005 Семинар: Дипломно изследване COMM219 Управление на кампании в социалните мрежи COMM235 Стаж COMM503 Маркетинг на съдържанието COMM528 Проект: Изследване на ролята на влиятелните личности онлайн
 • проф. д-р Мартин Канушев COMM208 Социологически практики в медиите и връзките с обществеността
 • проф. д-р Росен Стоянов COMM004 Семинар: Лятна школа по връзки с обществеността COMM509 Политически комуникации и кампании онлайн COMM613 Проект: Политически кампании онлайн
 • доц. Петя Александрова, д.н. COMM003 Семинар: Изготвяне на арт проект за онлайн среда COMM712 Организация на арт проекти
 • доц. д-р Евелина Христова COMM502 Социалният интранет COMM714 Работодателски брандинг
 • доц. д-р Стойко Петков COMM002 Семинар: Умения за работа с медиите COMM510 Производство на аудио и видео съдържание COMM527 Проект: Изготвяне на видео съдържание за уеб
 • гл. ас. д-р Десислава Данкова COMM001 Семинар: Анализ на нови техники за вътрешноорганизационни комуникации COMM146 Семинар: Медийна и ПР грамотност COMM522 Практика: Българската практика на вирусните комуникации онлайн COMM526 Семинар: Най-доброто от световните мобилни комуникации- примери от практиката COMM812 Социализиране на бизнес комуникациите
 • д-р Александър Христов COMM348 Управление на процесите в ПР агенция
 • д-р Валери Маринов COMM604 Аудиовизия и мобилни технологии
 • д-р Пламен Павлов COMM214 Мениджмънт на Интернет продуктите
 • Александър Кръстев COMM518 Социализиране на бизнес комуникациите - LinkedIn
 • Василена Вълчанова COMM520 Геймингът в комуникациите
 • Владимир Петков COMM508 Създаване на съдържание за уеб
 • Георги Малчев COMM219 Управление на кампании в социалните мрежи COMM504 Социалните платформи и бизнес стратегиите
 • Жюстин Джадала Мария COMM216 Управление на онлайн репутацията COMM505 Управление на общности в социалните медии и мрежи
 • Иван Ралчев COMM521 Анализ, оценка и възвращаемост на инвестициите в социалните медии
 • Кирил Гоцев COMM702 Предприемачество в онлайн медиите