Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии) е ориентирана към изграждане на специалисти, способни да създадат и развият собствени културни институции и да управляват културни/ творчески индустрии. Стремейки се да предостави възможност на студентите да придобият предприемачески и управленски знания и умения в сферата на културния мениджмънт, програмата предлага курсове в областта на финансиране в културата; разработване и управление на проекти; политики и законодателство в областта на културата и културния мениджмънт; стратегическо планиране; управление на човешките ресурси; управление на интелектуалната собственост, управление на конфликти. Обучението е съпроводено с извънаудиторни учебни форми, които включват разработване на проекти, както и практики и стажове в културни институции. Програмата е подходяща за работещи в сферата на неправителствения сектор, включително читалищна дейност), както и за хора, реализиращите се в частния бизнес и публичния сектор и развиващи дейност, насочена към културата и изкуствата.

прочети още
Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)
 • Антонина Кардашева, д.н. ADMM183 Проект: Психология на публичното управление ADMM293 Психология на публичното управление
 • проф. Иван Кабаков, д.н. ADMM732 Културни политики в България ADMM738 Стратегически дилеми на арт мениджмънта ADMM850 Проект:Културни политики в България
 • проф. д-р Георги Арнаудов ADMM733 Съвременно българско изкуство - личности, събития, тенденции ADMM851 Проект: Съвременно българско изкуство
 • проф. д-р Никола Колев ADMM222 Маркетинг в публичната сфера
 • проф. д-р Николай Арабаджийски ADMM735 Стратегическо планиране и управление в културата и изкуството ADMM753 Проект: Управление в публичния сектор ADMM835 Проект: Стратегическо планиране и управление в културата и изкуството ADMM901 Управление в публичния сектор
 • доц. д-р Албена Павлова ADMM037 Семинар: Реклама и брандинг в изкуствата ADMM787 Реклама и брандинг в изкуствата
 • доц. д-р Елена Благоева ADMM456 Проект: Разработване и управление на проекти ADMM748 Управление на проекти ADMM770 Политики на ЕС в областта на образованието и културата ADMM801 Стаж в културна институция ADMM920 Проект: Политики в областта на образованието и културата ADMM928 Интеркултурни умения и работа в международни екипи
 • доц. д-р Мария Николова ADMM780 Социални ИТ
 • доц. д-р Надя Маринова ADMM187 Проект: Маркетинг в публичната сфера ADMM222 Маркетинг в публичната сфера
 • доц. д-р Наталия Христова ADMM746 Управление на частни културни институти
 • доц. д-р Нина Найденова ADMM039 Семинар: Сценичен мениджмънт ADMM737 Сценичен мениджмънт ADMM745 Управление на държавни културни институти
 • доц. д-р Юлияна Гълъбинова ADMM116 Взаимодействие на публичната администрация със структурите на гражданското общество
 • доц. Борис Данаилов ADMM733 Съвременно българско изкуство - личности, събития, тенденции
 • доц. Възкресия Вихърова ADMM733 Съвременно българско изкуство - личности, събития, тенденции
 • гл. ас. д-р Ангел Стефанов ADMM038 Семинар: Управление на конфликти ADMM116 Взаимодействие на публичната администрация със структурите на гражданското общество ADMM315 Мениджмънт на публичните промени ADMM736 Управление на конфликти
 • гл. ас. д-р Мариана Димитрова ADMM038 Семинар: Управление на конфликти ADMM540 Управление на човешките ресурси ADMM736 Управление на конфликти
 • гл. ас. д-р Милена Караджова ADMM184 Правни въпрости в абластта на Артмениджмънта ADMM801 Стаж в културна институция
 • Атанас Маев ADMM777 Набиране на средства за финансиране на проекти в областта на културата
 • Калина Вагенщайн ADMM777 Набиране на средства за финансиране на проекти в областта на културата
 • Кирил Илиевски ADMM849 Проект: Мениджмънт в изкуството
 • Мартичка Божилова ADMM733 Съвременно българско изкуство - личности, събития, тенденции
 • Надя Захариева ADMM036 Проект: Набиране на средства за финансиране на проекти в областта на културата ADMM777 Набиране на средства за финансиране на проекти в областта на културата
 • Найден Тодоров ADMM745 Управление на държавни културни институти