Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата осигурява специализирано образование по международни отношения, концентрирано върху европейските интеграционни процеси. Обучението в програмата преминава през курсове, обясняващи спецификите на интеграционните процеси в Европа и постсъветското пространство.

прочети още
Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)