Археологически изследвания

Кратко представяне на програмата:

Програмата е изследователска и предлага обучение в най-новите методи и теоретични постижения на съвременната археология. Програмата има три специализации: праистория, антична археология и средновековна археология.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Археологически изследвания
  • проф. Иван Гацов, д.н. ARHB531 Неолит на Балканите ARHB541 Практика "Обработка на археологически находки" ARHM147 Праистория на Мала Азия ARHM240 Класификация на археологически артефакти ARHM348 Бронзовата епоха в Анатолия ARHM355 Праистория на Централна и Западна Европа ARHM757 Проект: Праистория на Кавказкия регион
  • доц. д-р Илиян Боянов ARHB505 Археология на Древна Елада ARHB551 Семинар "Монетна иконография" ARHB633 Римска археология ARHB654 Семинар "Archaeologia Crass" ARHM148 Градът в Римска Мизия и Тракия ARHM251 Археологически аспекти на римското военно дело ARHM253 Художествени занаяти в Древен Рим ARHM262 Класическа епиграфика ARHM331 Съдебна археология ARHM357 Древногръцка скулптура и живопис ARHM454 Семинар: Религията на Рим и тракийските римски провинции ARHM602 Стаж: Археологически проучвания ARHM758 Семинар: Епиграфски паметници от България ARHM857 Семинар: Визуализация на архитектурни паметници
  • гл. ас. д-р Богдан Атанасов ARHB651 Семинар "Праисторическа Тракия" ARHM141 Селищни модели през праисторията ARHM149 Погребални практики през праисторията ARHM240 Класификация на археологически артефакти ARHM252 Керамика през праисторията ARHM348 Бронзовата епоха в Анатолия ARHM355 Праистория на Централна и Западна Европа ARHM446 Практика: Методи и техники на археологическите разкопки ARHM602 Стаж: Археологически проучвания ARHM858 Проект: Археология на обмена и търговията ARHM859 Семинар: Археология на пира ARHM860 Семинар: Праистория на прехода и културното развитие
  • гл. ас. д-р Боян Думанов ARHB523 Археология на българското средновековие ARHB541 Практика "Обработка на археологически находки" ARHB634 Археология на късната античност ARHB654 Семинар "Archaeologia Crass" ARHM113 Гражданска и култова архитектура на Първото българско царство ARHM125 Ювелирството на гръко-римския свят ARHM133 Проблеми на прехода от античност към средновековие ARHM223 Светска култура на Късната античност ARHM232 История на средновековното въоръжение ARHM234 Славянска археология ARHM254 Погребални обичаи и практики в Средновековна България VІІ - ХІV в. ARHM317 Археология на късното Велико преселение на народите - VІ-ІХ век ARHM333 Накити и предмети на лукса през Българското средновековие ARHM337 Светска архитектура и изкуство на Второто българско царство ARHM345 Великото преселение на народите и Югоизточна Европа през IV - VI век. Археология на варварските анклави ARHM353 Ранна металургия ARHM462 Семинар: Средновековна керамика: внос и местна продукция ARHM602 Стаж: Археологически проучвания
  • гл. ас. д-р Живко Узунов ARHB516 Семинар "Топография на тракийски селищни комплекси" ARHB532 Теория и методи в археологията ARHB636 Тракийска археология ARHM105 Стопанство и търговия на гръцките колонии ARHM156 Въоръжението в Древна Тракия ARHM206 Керамични комплекси в Тракия: VІІ–І век пр. Хр. ARHM330 Търговията в Древна Тракия ARHM353 Ранна металургия ARHM356 Архитектура на древна Елада ARHM359 Приложение на географски информационни системи в археологията ARHM448 Проект: Амфори и амфорни печати ARHM453 Семинар: Гръцка керамика в Тракия ARHM460 Семинар: Тракийски гробници ARHM602 Стаж: Археологически проучвания
  • гл. ас. д-р Петранка Неделчева ARHB531 Неолит на Балканите ARHB541 Практика "Обработка на археологически находки" ARHB651 Семинар "Праисторическа Тракия" ARHM147 Праистория на Мала Азия ARHM149 Погребални практики през праисторията ARHM250 Миграции в праисторията ARHM304 Културно наследство на Южните Балкани ARHM340 Експериментална археология ARHM348 Бронзовата епоха в Анатолия ARHM355 Праистория на Централна и Западна Европа ARHM459 Семинар: Праисторически каменни ансамбли от Западна Мала Азия и Европейска Турция ARHM461 Семинар: Праисторически каменни сечива от ареала на Северна Егея ARHM602 Стаж: Археологически проучвания ARHM858 Проект: Археология на обмена и търговията ARHM901 Статистически методи в археологията