Мода

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Антропология, Обща история на изобразителното изкуство, Древни цивилизации; аудиторни курсове като - Въведение в модния дизайн, Конструиране и моделиране на облеклото, Текстилен дизайн, Проучвания и прогнози в модата и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и тренингови курсове. Студентите имат възможност да изберат да продължат следването си в модул "Моден дизайн" или в модул "Констуиране в модата".

прочети още
Мода
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. GENB036 Древните цивилизации
 • проф. д-р Христо Петров KROB505 Машини и съоръжения за шевната промишленост
 • проф. д-р Емилия Панайотова KROB508 Текстилно материалознание MODB101 Основи на дизайна - I част MODB201 Основи на дизайна - II част MODB311 Модни аксесоари - І част MODB660 Съвременно текстилно материалознание MODB757 Уникални техники в текстила - I част MODB807 Уникални техники в текстила - II част MODB818 Проект: Детайли в облеклото MODB820 Текстилен дизайн - II част
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Христо Петров KROB504 Технология и организация на шевното производство
 • доц. д-р Тодор Стоилов KROB610 Машини и съоръжения за трикотажната промишленост
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Елена Тодорова KROB708 Конструктивни детайли в облеклото MODB102 Изобразителна методика на дизайна - I част MODB103 Експериментални рисунки - I част MODB106 Форми и обеми в модата - I част MODB202 Изобразителна методика за дизайна - II част MODB203 Експериментални рисунки - II част MODB206 Форми и обеми в модата - II част MODB311 Модни аксесоари - І част MODB408 Модни аксесоари - ІІ част MODB508 Печатни техники в текстила - І част MODB511 Детайли в облеклото – I част MODB512 Проект: Детайли в облеклото MODB514 Проект - текстил – щампи MODB607 Печатни техники в текстила - ІІ част MODB611 Проект: Детайли в облеклото MODB612 Проект "Текстилни експерименти и повърхности" MODB757 Уникални техники в текстила - I част MODB805 Детайли в облеклото MODB807 Уникални техники в текстила - II част MODB818 Проект: Детайли в облеклото MODB820 Текстилен дизайн - II част
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология
 • доц. д-р Кристина Савова ARTB936 Стилове в облеклото през вековете ARTB941 Стилистика на българския национален костюм KROB501 Технически скици MODB003 Графични изображения в модата MODB006 Визуализация на модна фигура MODB020 Въведение в модния дизайн - І част MODB022 Въведение в модния дизайн - ІІ част MODB106 Форми и обеми в модата - I част MODB206 Форми и обеми в модата - II част MODB303 Функция и форма в облеклото MODB305 Проучвания и прогнози в модата MODB310 Съвременни модни стилове MODB403 Принципи на проектирането на облекло MODB405 Модни тенденции MODB501 Дизайн на дамско облекло MODB502 Дамска колекция проектиране MODB604 История на модата MODB702 Мода и конфекция MODB703 Обемно проектиране в материал MODB713 Стаж MODB714 Проект: Моден дизайн MODB756 Устойчива мода MODB804 Дизайн колекция - творчески разработки MODB816 Стаж MODB817 Проект: Дизайн колекция
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Тома Томов GENB058 Въведение в християнството
 • доц. Борис Данаилов GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова KROB502 Конструиране на дамско горно облекло KROB503 Моделиране на дамско горно облекло KROB506 Corel Draw - технически скици KROB510 CAD система OPTIITEX KROB511 Практика в производствено предприятие - дамско горно облекло KROB515 Проект: Конструиране на дамско горно облекло KROB516 Проект: Моделиране на дамско горно облекло KROB601 Трансформативно конструиране KROB602 Трансформативно моделиране KROB603 Конструиране - експерименти KROB604 Моделиране - експерименти KROB605 AutoCAD - конструиране на облекло KROB606 CAD система SPEEDSTEP KROB611 Практика в производствено предприятие - трикотаж KROB612 Проект: Конструиране на дамско горно облекло KROB613 Проект: Моделиране на дамско горно облекло KROB700 Стаж в производствено предприятие - дамско връхно облекло KROB701 Конструиране на дамско връхно облекло KROB702 Моделиране на дамско връхно облекло KROB703 Конструиране - експерименти KROB704 Моделиране - експерименти KROB705 CAD ASSYST - конструиране на облекло KROB706 CAD ASSYST - градиране на облекло KROB711 Проект: Конструиране – експерименти KROB712 Проект: Моделиране – експерименти KROB800 Стаж в производствено предприятие KROB801 Конструиране на дамско бельо KROB802 Моделиране на дамско бельо KROB807 Силует дизайнер – компютърно конструиране KROB809 Проект: Конструиране на дамско бельо KROB810 Проект: Моделиране на дамско бельо MODB301 Конструиране на облеклото - I част MODB309 Моделиране на облеклото - I част MODB401 Конструиране на облеклото - II част MODB402 Моделиране на облеклото - II част MODB407 Компютърно конструиране на облекло (AutoCAD) MODB504 Конструиране на облекло - ІІІ част MODB505 Моделиране на облеклото - ІІІ част MODB510 Технология в модата MODB513 Практика - І част MODB602 Конструиране на облекло ІV част MODB603 Моделиране на облеклото - ІV част MODB610 Практика - ІІ част MODB704 Конструиране на облекло - V част MODB705 CAD системи в модната индустрия MODB802 Конструиране на облекло - VІ част MODB803 CAD системи в модната индустрия MODB810 Конструктивни експерименти и градиране
 • гл. ас. д-р Стоян Бунджулов ARTB755 Компютърно проектиране: Illustrator ARTB856 Графично оформяне на портфолио за мода
 • гл. ас. д-р Яна Василева ARTB755 Компютърно проектиране: Illustrator ARTB856 Графично оформяне на портфолио за мода KROB506 Corel Draw - технически скици KROB710 Компютърно проектиране: Illustrator MODB104 Компютърно проектиране: Corel Draw MODB204 Компютърно проектиране: Photoshop MODB306 Фирмен стил на модна марка MODB406 Специализиран софтуер за моден дизайн
 • гл. ас. д-р Яна Дворецка ARTB648 Традиционни облекла ARTB849 Експериментална и авангардна мода ARTB941 Стилистика на българския национален костюм KROB507 Исторически костюм KROB607 Костюмът през XX век MODB020 Въведение в модния дизайн - І част MODB022 Въведение в модния дизайн - ІІ част MODB106 Форми и обеми в модата - I част MODB206 Форми и обеми в модата - II част MODB303 Функция и форма в облеклото MODB403 Принципи на проектирането на облекло MODB501 Дизайн на дамско облекло MODB502 Дамска колекция проектиране MODB660 Съвременно текстилно материалознание MODB703 Обемно проектиране в материал MODB709 Теория на модата MODB713 Стаж MODB714 Проект: Моден дизайн MODB756 Устойчива мода MODB804 Дизайн колекция - творчески разработки MODB816 Стаж MODB817 Проект: Дизайн колекция
 • ас. д-р Росица Рангелова MODB707 Дизайн на детско облекло
 • ас. Николай Пачев MODB706 Стайлинг
 • д-р Лиляна Караджова MODB811 Фотография
 • преп. Станимир Божилов MODB102 Изобразителна методика на дизайна - I част MODB103 Експериментални рисунки - I част MODB202 Изобразителна методика за дизайна - II част MODB203 Експериментални рисунки - II част
 • преп. Татяна Пенчева-Георгиева KROB502 Конструиране на дамско горно облекло KROB503 Моделиране на дамско горно облекло KROB508 Текстилно материалознание KROB509 Технология на облеклото I част KROB511 Практика в производствено предприятие - дамско горно облекло KROB515 Проект: Конструиране на дамско горно облекло KROB516 Проект: Моделиране на дамско горно облекло KROB601 Трансформативно конструиране KROB602 Трансформативно моделиране KROB603 Конструиране - експерименти KROB604 Моделиране - експерименти KROB609 Технология на облеклото II част KROB611 Практика в производствено предприятие - трикотаж KROB612 Проект: Конструиране на дамско горно облекло KROB613 Проект: Моделиране на дамско горно облекло KROB700 Стаж в производствено предприятие - дамско връхно облекло KROB701 Конструиране на дамско връхно облекло KROB702 Моделиране на дамско връхно облекло KROB703 Конструиране - експерименти KROB704 Моделиране - експерименти KROB707 Технология на облеклото III част KROB711 Проект: Конструиране – експерименти KROB712 Проект: Моделиране – експерименти KROB800 Стаж в производствено предприятие KROB801 Конструиране на дамско бельо KROB802 Моделиране на дамско бельо KROB805 Технология на облеклото IV част KROB809 Проект: Конструиране на дамско бельо KROB810 Проект: Моделиране на дамско бельо MODB301 Конструиране на облеклото - I част MODB309 Моделиране на облеклото - I част MODB401 Конструиране на облеклото - II част MODB402 Моделиране на облеклото - II част MODB504 Конструиране на облекло - ІІІ част MODB505 Моделиране на облеклото - ІІІ част MODB510 Технология в модата MODB513 Практика - І част MODB602 Конструиране на облекло ІV част MODB603 Моделиране на облеклото - ІV част MODB610 Практика - ІІ част MODB704 Конструиране на облекло - V част MODB713 Стаж MODB802 Конструиране на облекло - VІ част MODB816 Стаж
 • Дарина Манченко KROB803 Мулаж KROB804 Обемно изображение
 • Кристина Колодеева MODB022 Въведение в модния дизайн - ІІ част MODB403 Принципи на проектирането на облекло
 • Мария Миличин MODB311 Модни аксесоари - І част MODB511 Детайли в облеклото – I част MODB660 Съвременно текстилно материалознание MODB805 Детайли в облеклото
 • Милена Начева   MODB107 Технологични процеси при изработката на облекло – I част MODB207 Технологични процеси при изработката на облекло – II част
 • Милена Начева MODB303 Функция и форма в облеклото MODB511 Детайли в облеклото – I част MODB513 Практика - І част MODB805 Детайли в облеклото
 • Рени Бинева KROB606 CAD система SPEEDSTEP
 • Теодора Момекова ARTB648 Традиционни облекла ARTB849 Експериментална и авангардна мода ARTB930 Трикотаж, І част ARTB936 Стилове в облеклото през вековете ARTB938 Трикотаж - ІІ част KROB501 Технически скици KROB507 Исторически костюм KROB607 Костюмът през XX век KROB608 Трикотаж MODB305 Проучвания и прогнози в модата MODB405 Модни тенденции MODB503 Дизайн на мъжко облекло MODB604 История на модата MODB702 Мода и конфекция MODB709 Теория на модата