Политиката и обществото (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

What is an individual? What is society? What is civilization? What is justice? Why do we have states and political parties? How can we thrive in the 21st century?

Politics and Society addresses these, and other connected issues, in a modern setting with up-to-date methods of interactive teaching with a pronounced practical bent. The first two years' study encompasses practical and general lecture courses in the fields of Politics, Society, Governance and International Relations, interlinking with disciplines such as sociology, social anthropology and economics. During the third and fourth years, the education process is organized around more narrowly profiled courses and practice-oriented educational forms.

The Program is conducted exclusively in English. Our key lecturers include both known scholars from the academic world, who have also lectured in Europe and the USA, and practitioners from the real world of politics such as former and present Prime Ministers, Ministers, party leaders, ambassadors, political advisors and military leaders.

прочети още
Политиката и обществото (на английски език)
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. POLS319 Глобализация и Новите политически идеологии POLS351 Геополитика на властта в Европа
 • проф. Стефан Попов, д.н. POLS461 Конституционни конфликти, кризи и пътя към гражданските воини
 • проф. Тодор Коларов, д.н. POLS317 Политики за развитие на ЕС POLS436 Сигурността на Европа: опасности, рискове, противодействия
 • проф. д-р Анна Кръстева POLS208 Миграционна политика
 • проф. д-р Васил Гарнизов POLS141 Политическа антропология: Власт, ритуал и група
 • проф. д-р Васил Георгиев POLS435 Суверенитет, международна интервенция и човешки права
 • проф. д-р Евгений Дайнов POLS136 Политиката: Фундаментални идеи POLS140 Политически идеологии: светът през погледа на политическото действие POLS245 Лидерството в 21 -ви век POLS438 Политика и идентичност POLS505 Практикум: Политически партии
 • проф. д-р Румен Генов POLS219 Политически системи на Великобритания и САЩ POLS503 Семинар: Политическите системи на Великобритания и САЩ
 • доц. д-р Антоний Гълъбов POLS227 Основни методи на политическия анализ
 • доц. д-р Боян Думанов POLS144 Европа - места, идеи и хора POLS316 Нации, етноси, национализъм
 • доц. д-р Добрин Канев POLS500 Народ и Власт: Политическа социология
 • доц. д-р Евелина Стайкова POLS208 Миграционна политика
 • доц. д-р Евелина Христова POLS305 Демокрация и медии POLS308 Политическа комуникация (Political communication)
 • доц. д-р Светла Янева POLS700 Европа и Ислямът
 • доц. д-р Светлозар Василев POLS256 Индивиди, маси и гражданство
 • гл. ас. д-р Вероника Азарова POLS120 Култура, религия и общество POLS422 Изкуството на преговорите (The Art of Negotiations) POLS501 Междукултурен диалог
 • гл. ас. д-р Иван Начев POLS143 Политически системи: Как са устроени държавите POLS254 Политика и религия: предизвикателствата в 21-ви век POLS701 Западът и Изтокът
 • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева POLS214 Политическа система на ЕС POLS504 Семинар: Политическата система на ЕС
 • гл. ас. д-р Кирил Аврамов POLS137 Приложение на политическата икономия POLS302 Представително управление (Representative Governance) POLS451 Рационалният избор в политиката и обществото POLS452 Как да пишем за политиката? POLS502 Практикум: Представително управление POLS602 Семинар: Интеграция и дезинтеграция в Европа и периферията
 • гл. ас. д-р Любомир Стефанов POLS143 Политически системи: Как са устроени държавите POLS202 Политически партии POLS247 Институциите: Какво правят и защо са ни нужни? POLS251 Преходите: Какво представляват и на къде водят POLS254 Политика и религия: предизвикателствата в 21-ви век POLS420 Сигурност и външна политика в Черноморския регион POLS452 Как да пишем за политиката? POLS600 Практикум: Демокрация и медии POLS703 Стаж: част I POLS704 Стаж: част II POLS800 Стаж: част III POLS801 Стаж: част IV
 • гл. ас. д-р Методи Методиев POLS144 Европа - места, идеи и хора POLS249 Модерната държава: Ползи, рискове, теории POLS255 Авторитаризъм, Тоталитаризъм и Фундаментализъм POLS316 Нации, етноси, национализъм POLS341 Политически системи на изток от ЕС POLS603 Семинар: Политически системи на изток от ЕС POLS701 Западът и Изтокът
 • гл. ас. д-р Петя Георгиева POLS351 Геополитика на властта в Европа
 • гл. ас. д-р Слав Ангелов POLS244 Статистически методи в социалните науки
 • ас. Христо Панчугов POLS142 Международни отношения: Взаимодействие между държавите POLS248 Постигане на цели: Организация, лобиране и кампании POLS250 Модерната демокрация: Концепции и теории POLS342 Интеграция и дезинтеграция в Европа и нейната периферия POLS400 Избори и избирателни системи POLS420 Сигурност и външна политика в Черноморския регион POLS438 Политика и идентичност POLS452 Как да пишем за политиката?
 • д-р Борис Гюров POLS138 Основни идеи в социологията
 • д-р Галина Маркова-Дерелиева POLS246 Групи, Екипи, Организации POLS349 Политики, граждани и участие
 • д-р Емил Ценков POLS702 Близкият Изток - Рискове и възможности
 • д-р Светльо Василев POLS601 Практикум: Политики и участие
 • д-р Филип Димитров POLS142 Международни отношения: Взаимодействие между държавите POLS250 Модерната демокрация: Концепции и теории
 • преп. Росица Иванова POLS011 Специализиран английски език POLS012 Английски език за политолози POLS020 Специализиран английски език POLS021 Английски език за политолози POLS030 Специализиран английски език POLS031 Английски език за политолози POLS040 Специализиран английски език POLS041 Английски език за политолози
 • Валери Рачев POLS348 Национална сигурност: същност и перспективи за развитие POLS404 Конфликти и войни в съвременния свят
 • Даниел Стефанов POLS305 Демокрация и медии POLS400 Избори и избирателни системи
 • Десислава Кочева POLS347 Европейската икономика: цели и рискове на интеграцията
 • Драгомир Йорданов POLS122 Правото и правните системи POLS253 Човешки права: Откъде произтичат и защо се нуждаем от тях?
 • Йордан Стоичков POLS453 Политики за устойчиво развитие
 • Люба Деветакова-Стоянова POLS241 Проблематизиране на съвременните общества: подходи и инструменти