Психология (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

In Year 1 and Year 2 of the program students are offered general education courses, introductory courses (in general psychology, cognitive science, personality psychology, social psychology, clinical psychology, etc.), and practical courses (research methods in psychology, statistics in behavioral research, communication skills and academic writing in English). In Year 3 and Year 4, students choose among several advanced courses in methodology of psychological research, and form a concentration either in cognitive science or in clinical psychology. The program is in compliance with the rules of EuroPsy (the requirements of the European Federation of Psychological Associations for professional training of psychologists).

прочети още
Психология (на английски език)
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. PSYE209 Мозък и поведение - І част PSYE210 Мозък и поведение - ІІ част PSYE301 Невропсихология
 • проф. Стефан Матеев, д.н. PSYE302 Психологически извод PSYE305 Възприятие PSYE311 Психофизика
 • проф. д-р Васил Гарнизов PSYE213 Антропология
 • проф. д-р Енчо Герганов PSYE312 Психологическо скалиране PSYE314 Памет и обучение PSYE403 Статистически анализ на данни (SPSS)
 • проф. д-р Катя Стойчева PSYE207 Психология на личността - I част PSYE412 Психология на творчеството PSYE417 Психология на личността - II част
 • проф. д-р Лилия Гурова PSYE109 История и философия на психологията - І част PSYE110 История и философия на психологията - ІІ част PSYE112 Умения за разсъждения PSYE214 Етика за психолози PSYE310 Теоретично насочено изследване
 • проф. д-р Магдалена Елчинова PSYE213 Антропология
 • проф. д-р Морис Гринберг PSYE112 Умения за разсъждения PSYE402 Методология на психофизиологичните експерименти PSYE421 Проследяване на движенията на очите PSYE502 Основи на моделирането в психологията PSYE503 Модели и симулации в съвременната когнитивна психология
 • доц. д-р Георги Петков PSYE312 Психологическо скалиране
 • доц. д-р Димитър Атанасов PSYE107 Статистика в поведенческите изследвания - І част PSYE108 Статистика в поведенческите изследвания - ІІ част PSYE403 Статистически анализ на данни (SPSS)
 • доц. д-р Елена Андонова PSYE103 Комуникационни умения и академично писане на английски език - I част PSYE104 Комуникационни умения и академично писане на английски език - IІ част PSYE211 Когнитивна наука - І част PSYE212 Когнитивна наука - ІІ част PSYE315 Език и съзнание PSYE405 Пространствено познание и комуникация
 • доц. д-р Елена Паспаланова PSYE202 Социална психология: Когнитивни процеси PSYE206 Социална психология: Поведенчески аспекти
 • доц. д-р Маргарита Станкова PSYE209 Мозък и поведение - І част PSYE210 Мозък и поведение - ІІ част PSYE316 Психопатология PSYE317 Психопатология на развитието PSYE413 Психодиагностика - деца PSYE414 Клинично интервю
 • доц. д-р Милена Мутафчиева PSYE105 Въведение в психологията - I част PSYE106 Въведение в психологията - II част PSYE208 Психология на развитието - I част PSYE410 Когнитивно развитие в детството PSYE418 Психология на развитието - II част
 • доц. д-р Никола Атанасов PSYE307 Въведение в психотерапията PSYE308 Увод в психоанализата PSYE317 Психопатология на развитието PSYE319 Клинична психология - I част PSYE408 Психодиагностика: възрастни PSYE415 Психология на зависимостите PSYE419 Клинична психология - II част PSYE499 Стаж в училище, детска градина или дом
 • доц. д-р Николай Димитров PSYE206 Социална психология: Поведенчески аспекти
 • доц. д-р Пенка Христова PSYE202 Социална психология: Когнитивни процеси PSYE206 Социална психология: Поведенчески аспекти PSYE211 Когнитивна наука - І част PSYE212 Когнитивна наука - ІІ част PSYE306 Мислене, разсъждение и решаване на проблеми PSYE314 Памет и обучение PSYE411 Познание и емоции
 • гл. ас. д-р Армине Джанян PSYE211 Когнитивна наука - І част PSYE212 Когнитивна наука - ІІ част PSYE318 Практика: Изследователски проект PSYE401 Методи и експериментални парадигми с измерване на време на реакция. Основи на E-prime PSYE402 Методология на психофизиологичните експерименти PSYE404 Моторна когниция
 • гл. ас. д-р Евгения Христова PSYE101 Изследователски методи в психологията - I част PSYE102 Изследователски методи в психологията - II част PSYE211 Когнитивна наука - І част PSYE212 Когнитивна наука - ІІ част PSYE402 Методология на психофизиологичните експерименти PSYE411 Познание и емоции PSYE421 Проследяване на движенията на очите
 • гл. ас. д-р Иван Ванков PSYE107 Статистика в поведенческите изследвания - І част PSYE108 Статистика в поведенческите изследвания - ІІ част PSYE305 Възприятие PSYE314 Памет и обучение PSYE409 Стаж в лаборатория
 • гл. ас. д-р Иво Попиванов PSYE209 Мозък и поведение - І част PSYE210 Мозък и поведение - ІІ част PSYE301 Невропсихология PSYE305 Възприятие PSYE309 Практика в лаборатория PSYE318 Практика: Изследователски проект PSYE402 Методология на психофизиологичните експерименти PSYE409 Стаж в лаборатория
 • гл. ас. д-р Кирил Костов PSYE211 Когнитивна наука - І част PSYE212 Когнитивна наука - ІІ част PSYE302 Психологически извод PSYE309 Практика в лаборатория PSYE311 Психофизика PSYE318 Практика: Изследователски проект
 • гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова PSYE105 Въведение в психологията - I част PSYE106 Въведение в психологията - II част PSYE208 Психология на развитието - I част PSYE418 Психология на развитието - II част
 • гл. ас. д-р Любомир Джалев PSYE403 Статистически анализ на данни (SPSS)
 • гл. ас. д-р Методи Коралов PSYE206 Социална психология: Поведенчески аспекти
 • гл. ас. д-р Михаела Барокова PSYE313 Психологическо тестиране
 • гл. ас. д-р Надя Колчева PSYE317 Психопатология на развитието PSYE413 Психодиагностика - деца PSYE499 Стаж в училище, детска градина или дом
 • гл. ас. д-р Невена Димова PSYE103 Комуникационни умения и академично писане на английски език - I част
 • гл. ас. д-р Светослав Савов PSYE308 Увод в психоанализата PSYE319 Клинична психология - I част PSYE408 Психодиагностика: възрастни PSYE415 Психология на зависимостите PSYE419 Клинична психология - II част
 • гл. ас. д-р Соня Драгова PSYE320 Организационна психология - I част PSYE420 Организационна психология - II част PSYE499 Стаж в училище, детска градина или дом
 • ас. д-р Веселина Къдрева PSYE402 Методология на психофизиологичните експерименти PSYE409 Стаж в лаборатория PSYE411 Познание и емоции
 • ас. д-р Маргарита Павлова PSYE410 Когнитивно развитие в детството
 • ас. Мачей Иванович PSYE422 Въведение в психотерапията II
 • д-р Галина Маркова-Дерелиева PSYE104 Комуникационни умения и академично писане на английски език - IІ част
 • д-р Мария Дамянова PSYE505 Клинично невропсихологично оценяване
 • Емилиян Крумов PSYE414 Клинично интервю
 • Мален Маленов PSYE415 Психология на зависимостите
 • Милен Маленов   PSYE419 Клинична психология - II част