Изкуствознание и артмениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Митология и религия, Композиция във визуалните изкуства, Естетика и теория на изкуството; общообразователни курсове в областта на теорията на изкуствата и социалните, стопанските и правните науки. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт
 • проф. Иван Касабов, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Иван Маразов, д.н. HACB527 Антично изкуство по българските земи
 • проф. Иван Младенов, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Кристиан Банков, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Любомир Миков, д.н. HACB612 Изкуство и култура на исляма по българските земи
 • проф. Милена Беновска-Събкова, д.н. OOOK191 Човешкото тяло
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. OOOK078 Културата на Древен Египет
 • проф. Явор Конов, д.н. OOOK032 Стара Европа: Музика и култура
 • проф. д-р Ирина Генова HACB534 Съвременни кураторски практики HACB595 Практика в музей и галерия - II част HACB700 Европейското изкуство през ХІХ век HACB723 Изкуството на Барока и Просвещението HACB725 Модерно изкуство на Балканите HACB792 Изкуството в България в епохата на модерността (1878-1945) HACB890 Изкуството в България по време на социализма и след падането на Берлинската стена HACB906 Семинар: "Произведение на изкуството - описателни практики" HACB908 Стаж в културна институция HACB911 Стаж в музей, галерия, архив OOOK046 Визуалният образ OOOK052 Динамика на образите в изкуството на ХХ век
 • проф. д-р Орлин Тодоров OOOK048 Идеи и практики в Психоанализата
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • доц. Боян Манчев, д.н. HACB139 Философия на образа HACB595 Практика в музей и галерия - II част HACB881 Художествени практики в дигиталната епоха HACB906 Семинар: "Произведение на изкуството - описателни практики" HACB908 Стаж в културна институция HACB910 Проект: Художествени институции на съвременното изкуство HACB911 Стаж в музей, галерия, архив
 • доц. д-р Албена Павлова OOOK224 Рекламата: образи и комуникация
 • доц. д-р Анна Аврамова OOOK067 Големите майстори на архитектурата
 • доц. д-р Боян Думанов OOOK165 Викингите, океанът и светът
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 История на изобразителното изкуство HACB592 Практика в музей и галерия - I част HACB594 Семинар: " Изкуство и култура на Ренесанса" HACB615 Изкуството на Северния Ренесанс HACB824 Изкуството на ХХ век OOOK049 Европейският модернизъм и българското изобразително изкуство OOOK214 Южна Америка - история, култура и общество
 • доц. д-р Виктор Аврамов OOOK226 Принципи на мениджмънта
 • доц. д-р Галина Куртева OOOK215 Азия - история, култура и общество
 • доц. д-р Гергана Стефанова OOOK067 Големите майстори на архитектурата
 • доц. д-р Зарко Ждраков OOOK107 Съкровищата на България
 • доц. д-р Илиян Боянов OOOK163 Римската цивилизация
 • доц. д-р Катерина Гаджева HACB890 Изкуството в България по време на социализма и след падането на Берлинската стена OOOK109 Що е фотография
 • доц. д-р Наталия Христова HACB637 Културно наследство в съвременната градска среда HACB724 Традиции и иновации в модерната българска култура HACB762 Проблеми на българската култура през втората половина на ХХ век OOOK203 Европа - история, култура и общество
 • доц. д-р Оксана Минаева HACB501 Западноевропейско средновековно изкуство HACB527 Антично изкуство по българските земи HACB595 Практика в музей и галерия - II част HACB610 Изкуството на Средновековна България HACB617 Семинар "Западноевропейско средновековно изкуство и култура" HACB631 Византийското и поствизантийското изкуство HACB869 Теренно и музейно проучване HACB907 Семинар: Подготовка на текст за публикуване HACB909 Проект: Теренно проучване HACB911 Стаж в музей, галерия, архив OOOK136 Разкази за изобразителното изкуство
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия GENB030 История на изобразителното изкуство HACB151 Тракийското изкуство HACB518 Изкуство на Балканите и Мала Азия в праисторията HACB592 Практика в музей и галерия - I част OOOK172 Мистерии, гадания, магии в древния свят OOOK203 Европа - история, култура и общество
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • доц. Борис Данаилов GENB030 История на изобразителното изкуство HACB531 Мениджмънт на културните институции HACB890 Изкуството в България по време на социализма и след падането на Берлинската стена
 • доц. Михаил Чомаков GENB031 Композиция във визуалните изкуства
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 История на изобразителното изкуство HACB003 Анализ и изследване на художествена творба HACB501 Западноевропейско средновековно изкуство HACB591 Семинар: Учебна експедиция HACB592 Практика в музей и галерия - I част HACB594 Семинар: " Изкуство и култура на Ренесанса" HACB614 Изкуството на Италианския Ренесанс HACB629 Иконография на български средновековни и възрожденски паметници HACB631 Византийското и поствизантийското изкуство HACB652 Българска възрожденска култура HACB660 Пътуващ семинар: Културно наследство HACB722 Българско Възрожденско изкуство HACB828 Културно наследство: проучване, опазване и социализиране HACB908 Стаж в културна институция HACB911 Стаж в музей, галерия, архив OOOK079 Софийската Света гора - църкви и манастири в София и Софийско OOOK137 Шедьоври на християнското изкуство OOOK238 Математика и изкуство
 • гл. ас. д-р Росица Гичева HACB003 Анализ и изследване на художествена творба HACB012 Антично изкуство HACB529 Древно изкуство и идеология HACB530 Културни модели на Балканите в древността HACB534 Съвременни кураторски практики HACB591 Семинар: Учебна експедиция HACB637 Културно наследство в съвременната градска среда HACB660 Пътуващ семинар: Културно наследство HACB869 Теренно и музейно проучване HACB907 Семинар: Подготовка на текст за публикуване HACB908 Стаж в културна институция HACB909 Проект: Теренно проучване HACB911 Стаж в музей, галерия, архив OOOK120 Празник и празничност OOOK136 Разкази за изобразителното изкуство OOOK194 Изкуството: психика и творчество
 • гл. ас. д-р Стоян Боев OOOK238 Математика и изкуство