Графичен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Култура и семиотика, Митология и религия; практически като - Практични аспекти в графичния дизайн, Приложни аспекти на графичния дизайн, Компютърно създаване и обработка на изображения, Векторни техники, Етюд и портрет и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани аудиторни курсове към програмата, тренингови учебни форми и стажове.

прочети още
Графичен дизайн
 • проф. Иван Касабов, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Иван Маразов, д.н. GENB030 История на изобразителното изкуство
 • проф. Кристиан Банков, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Мони Алмалех, д.н. VACB504 Цветознание - І част
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството
 • проф. д-р Моника Попова GENB057 Изразните средства в съвременните изкуства
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Албена Павлова ADVB203 Символика в рекламните изображения
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Димитър Димитров VACB106 Печатни продукти и технологии - I част VACB204 Печатни продукти и технологии - II част VACB408 Композиционни похвати в графичния дизайн - II част VACB508 Практика „Графичен дизайн“ – I част VACB608 Практика „Графичен дизайн“ – II част VACB701 Рекламен АРТ дизайн - І част VACB708 Съвременни креативни решения в графичния дизайн VACB719 Стаж VACB801 Рекламен АРТ дизайн - ІІ част VACB817 Семинар „Дипломиране “ VACB818 Семинар „Портфолио “ VACB819 Стаж
 • доц. д-р Динамир Предов VACB401 Фотографска реалност и графична прецизност
 • доц. д-р Енчо Найденов ADVB721 Проект: Реклама в действие VACB200 Фотографията в графичния дизайн
 • доц. д-р Илия Кожухаров ADVB721 Проект: Реклама в действие VACB101 Приложни аспекти в графичния дизайн - I част VACB102 Практични аспекти в графичния дизайн - I част VACB201 Приложни аспекти в графичния дизайн - II част VACB202 Практични аспекти в графичния дизайн - II част VACB500 Теория и практика на графичния дизайн - І част VACB507 Проект Теория и практика на графичния дизайн - І част VACB508 Практика „Графичен дизайн“ – I част VACB600 Теория и практика на графичния дизайн - ІІ част VACB607 Проект "Теория и практика на графичния дизайн" VACB608 Практика „Графичен дизайн“ – II част VACB718 Проект „Дизайн и брандинг “ VACB719 Стаж VACB817 Семинар „Дипломиране “ VACB818 Семинар „Портфолио “ VACB819 Стаж
 • доц. д-р Константин Вълчев GENB057 Изразните средства в съвременните изкуства
 • доц. д-р Кристиян Постаджиян ADVB721 Проект: Реклама в действие VACB718 Проект „Дизайн и брандинг “
 • доц. д-р Ралица Мирчева VACB004 Етюд и портрет - I част VACB008 Етюд и портрет - II част
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Чавдар Гюзелев VACB308 Композиционни похвати в графичния дизайн - I част VACB501 Композиция в графичния дизайн - І част VACB503 Илюстрация - І част VACB601 Композиция в графичния дизайн - ІІ част VACB603 Илюстрация - ІІ част VACB705 Дизайн на книжно тяло - І част VACB805 Дизайн на книжно тяло - ІІ част
 • доц. Борис Данаилов GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. Валентин Савчев VACB806 Пластични разработки на графичен знак
 • доц. Станко Войков VACB500 Теория и практика на графичния дизайн - І част VACB507 Проект Теория и практика на графичния дизайн - І част VACB600 Теория и практика на графичния дизайн - ІІ част VACB607 Проект "Теория и практика на графичния дизайн" VACB700 Графиката във визуалната комуникация - І част VACB800 Графиката във визуалната комуникация - ІІ част
 • доц. Христо Добаров CASB530 Перспектива VACB505 Графично оформление на страница
 • доц. Цветан Илиев VACB502 Пространствен дизайн - І част VACB602 Пространствен дизайн - ІІ част
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Даниела Кадийска ADVB721 Проект: Реклама в действие VACB007 Рекламата - понятия, правила и примери VACB718 Проект „Дизайн и брандинг “
 • гл. ас. д-р Захарина Петрова-Проданова ADVB721 Проект: Реклама в действие VACB104 Изкуството на калиграфията VACB516 Шрифт и калиграфия в графичния дизайн І част VACB616 Шрифт и калиграфия в графичния дизайн ІІ част VACB718 Проект „Дизайн и брандинг “
 • гл. ас. д-р Румяна Стефанова VACB010 Векторна компютърна графика ( Illustrator) VACB704 Страниране (InDesign) - І част VACB804 Страниране (InDesign) - ІІ част
 • гл. ас. д-р Севина Иванова VACB707 Анимирани графични продукти
 • гл. ас. д-р Стоян Бунджулов VACB013 Практическо приложение на плаката VACB605 Предпечат на рекламни издания
 • гл. ас. д-р Стоян Манчоров VACB005 Компютърно създаване и обработка на изображение (Photoshop) - I част VACB009 Компютърно създаване и обработка на изображение ( Photoshop) - II част
 • ас. Мария Койчева VACB107 Рисувателни техники в графичния дизайн - I част VACB205 Рисувателни техники в графичния дизайн - II част
 • ас. Мартин Стойчев CASB832 Проектиране на уеб сайт VACB203 Растерни техники (Photoshop) VACB807 Уеб и мобилен дизайн
 • д-р Иван Лапатов VACB203 Растерни техники (Photoshop)
 • д-р Теодор Лулчев VACB606 Дизайн на опаковка
 • Елка Георгиева   VACB612 UX дизайн за WEB и мобилни приложения
 • Елка Георгиева VACB010 Векторна компютърна графика ( Illustrator) VACB105 Векторни техники (Illustrator)
 • Емил Аврамов VACB702 Тримерна графика и анимация (3D Studio MAX) - І част VACB802 Тримерна графика и анимация (3D Studio MAX) - ІІ част
 • Иво Танчев CASB824 Типография
 • Неделина Станчева VACB704 Страниране (InDesign) - І част VACB804 Страниране (InDesign) - ІІ част