Фотография

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства, Култура и семиотика, Човешката култура, Митология и религия, Изкуството на театъра и др.; практически курсове като - Практико-приложни аспекти във фотографията, Практики по фотография, Приложни аспекти в историята на фотографското изкуство, Компютърни техники на фотоколаж и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Фотография
 • проф. Иван Касабов, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Иван Маразов, д.н. GENB030 История на изобразителното изкуство
 • проф. Иван Младенов, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. д-р Васил Гарнизов PHOB536 Фотография и антропология
 • проф. д-р Кристиан Банков GENB025 Култура и семиотика
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010A Обща социология
 • проф. д-р Моника Попова GENB057 Изразните средства в съвременните изкуства
 • проф. д-р Тома Томов PHOB638  Визуални образи от историята
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Динамир Предов PHOB115 Фотошоп за фотографи - І част PHOB215 Фотошоп за фотографи - ІІ част PHOB307 Архитектурна фотография PHOB523 Проект "Изработване на рекламни фотографии и проекти" PHOB524 Проект "Социална фотография" PHOB816 Художествена фотография за изложби и галерии PHOB834 Семинар: Портфолио PHOB835 Проект: Личният поглед на фотографа
 • доц. д-р Елизавета Боева PHOB735 Икономически и правни аспекти на фотографията
 • доц. д-р Енчо Найденов ADVB718 Проект: Реклама в действие PHOB111 Азбука на фотографията - I част PHOB113 Фотографска техника и технологии - I част PHOB211 Азбука на фотографията - II част PHOB213 Фотографска техника и технологии - II част PHOB314 Цифров работен процес във фотографията PHOB407 Организация и практика в студийната работа PHOB522 Практика: Портретна фотография PHOB525 Практика: Комерсиална фотография PHOB526 Семинар: Работа в екип PHOB527 Стаж: Майсторска фотография PHOB532 Работа със светлина (естествени и изкуствени източници) PHOB735 Икономически и правни аспекти на фотографията PHOB739 Светлината в практиката-I част PHOB823 Стаж: Приложна фотография PHOB834 Семинар: Портфолио PHOB835 Проект: Личният поглед на фотографа PHOB839 Светлината в практиката-II част
 • доц. д-р Илия Кожухаров ADVB718 Проект: Реклама в действие
 • доц. д-р Константин Вълчев GENB057 Изразните средства в съвременните изкуства
 • доц. д-р Кристиян Постаджиян ADVB718 Проект: Реклама в действие PHOB735 Икономически и правни аспекти на фотографията
 • доц. Борис Данаилов GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. Боряна Минчева PHOB734 Фотография и визуални изкуства
 • доц. Правда Кирова PHOB607 Фоторазказ
 • гл. ас. д-р Ангел Коцев PHOB116 Фотографски практики - I част PHOB117 Класическа филмова фотография - I част PHOB216 Фотографски практики - II част PHOB217 Класическа филмова фотография - II част PHOB309 Фотографска практика в студио и на локация - I част PHOB409 Фотографска практика в студио и на локация - II част PHOB416 Работа с голямо форматна камера PHOB518 Проект "Студиен портрет" PHOB526 Семинар: Работа в екип PHOB527 Стаж: Майсторска фотография PHOB823 Стаж: Приложна фотография PHOB834 Семинар: Портфолио PHOB835 Проект: Личният поглед на фотографа
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Даниела Кадийска ADVB718 Проект: Реклама в действие
 • гл. ас. д-р Захарина Петрова-Проданова ADVB718 Проект: Реклама в действие
 • гл. ас. д-р Лиляна Караджова PHOB413 История на световната фотографията - II част PHOB531 Влиянието на изобразителното изкуство върху фотографията
 • ас. д-р Богомил Калинов PHOB825 Създаване и обработка на аудиовизуално съдържание
 • ас. Иван Богданов PHOB519 Проект "Разказ в серия от снимки" PHOB719 Изработване на фотографска серия - I част PHOB819 Изработване на фотографска серия - II част
 • Ангел Коцев   PHOB732 Практики в съвременното фотографско изкуство
 • Анастасия Грозева PHOB537 Психология на фотографията І част PHOB637 Психология на фотографията ІІ част
 • Антоан Божинов PHOB313 История на световната фотографията - I част
 • Валентин Киров PHOB533 Сток фотография и студийна предметна фотография PHOB700 Майсторска фотография - І част PHOB800 Майсторска фотография - ІІ част
 • Велин Петков PHOB215 Фотошоп за фотографи - ІІ част
 • Дилян Марков PHOB534 Комерсиални фотографски проекти PHOB540 Фотография за пътешественици
 • Кирил Ковачев PHOB417 Работа с конвентиращ софтуер за напреднали
 • Лиляна Караджова   PHOB733 Анализ на фотографско изображение
 • Цветан Томчев PHOB535 Прес фотография/Фотожурналистика PHOB635 Фоторепортаж и документална фотография PHOB715 Фотография за новинарски страници в интернет PHOB815 Съвременна визуална журналистика в медиите 2 част