Мода

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Антропология, Обща история на изобразителното изкуство, Древни цивилизации; аудиторни курсове като - Въведение в модния дизайн, Конструиране и моделиране на облеклото, Текстилен дизайн, Проучвания и прогнози в модата и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и тренингови курсове. Студентите имат възможност да изберат да продължат следването си в модул "Моден дизайн" или в модул "Констуиране в модата".

прочети още
Мода
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. GENB036 Древните цивилизации
 • проф. д-р Елена Тодорова MODB102 Изобразителна методика на дизайна - I част MODB103 Експериментални рисунки - I част MODB106 Форми и обеми в модата - I част MODB202 Изобразителна методика за дизайна - II част MODB203 Експериментални рисунки - II част MODB206 Форми и обеми в модата - II част MODB311 Модни аксесоари - І част MODB408 Модни аксесоари - ІІ част MODB508 Печатни техники в текстила - І част MODB509 Модни аксесоари - І част MODB514 Проект - текстил – щампи MODB608 Модни аксесоари - ІІ част MODB612 Проект "Текстилни експерименти и повърхности" MODB716 Проект: Уникални техники MODB722 Проект: Нестандартни накити
 • проф. д-р Емилия Панайотова MODB101 Основи на дизайна - I част MODB201 Основи на дизайна - II част MODB311 Модни аксесоари - І част MODB607 Печатни техники в текстила - ІІ част MODB757 Уникални техники в текстила - I част MODB807 Уникални техники в текстила - II част
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Тома Томов GENB058 Въведение в християнството
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология MODB726 Култура на лукса и модата
 • доц. д-р Кристина Савова MODB003 Графични изображения в модата MODB006 Визуализация на модна фигура MODB020 Въведение в модния дизайн - І част MODB022 Въведение в модния дизайн - ІІ част MODB106 Форми и обеми в модата - I част MODB206 Форми и обеми в модата - II част MODB303 Функция и форма в облеклото MODB305 Проучвания и прогнози в модата MODB310 Съвременни модни стилове MODB403 Принципи на проектирането на облекло MODB405 Модни тенденции MODB502 Дамска колекция проектиране MODB512 Проект: Детайли в облеклото MODB611 Проект: Детайли в облеклото MODB724 Моден дизайн, производство и брандинг – I част MODB730 Стаж MODB731 Семинар: Дипломиране MODB827 Моден дизайн, производство и брандинг – II част MODB829 Управление на специални събития в модната индустрия MODB831 Стаж MODB832 Проект: Старт-ъп модна колекция
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Яна Дворецка ARTB648 Традиционни облекла MODB020 Въведение в модния дизайн - І част MODB022 Въведение в модния дизайн - ІІ част MODB106 Форми и обеми в модата - I част MODB206 Форми и обеми в модата - II част MODB303 Функция и форма в облеклото MODB403 Принципи на проектирането на облекло MODB709 Теория на модата MODB713 Стаж MODB714 Проект: Моден дизайн MODB719 Експериментални практики в модата – I част MODB816 Стаж MODB817 Проект: Дизайн колекция MODB824 Експериментални практики в модата – II част MODB825 Мода и сцена
 • доц. Борис Данаилов GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова MODB301 Конструиране на облеклото - I част MODB309 Моделиране на облеклото - I част MODB401 Конструиране на облеклото - II част MODB402 Моделиране на облеклото - II част MODB407 Компютърно конструиране на облекло (AutoCAD) MODB504 Конструиране на облекло - ІІІ част MODB505 Моделиране на облеклото - ІІІ част MODB513 Практика - І част MODB602 Конструиране на облекло ІV част MODB603 Моделиране на облеклото - ІV част MODB610 Практика - ІІ част MODB705 CAD системи в модната индустрия MODB718 Конструктивни експерименти – I част MODB727 Градиране и моделиране за серийно производство MODB728 CAD системи и 3D визуализации в модната индустрия MODB803 CAD системи в модната индустрия MODB822 Конструктивни експерименти – II част MODB830 Прототипиране на моден продукт
 • гл. ас. д-р Румен Кожухаров MODB732 Проект: Компютърно генериран дизайн MODB833 Семинар: Модно портфолио
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BAMB522 Интегрирани маркетингови комуникации BAMB703 Рекламна политика MODB829 Управление на специални събития в модната индустрия
 • гл. ас. д-р Стоян Бунджулов ARTB856 Графично оформяне на портфолио за мода MODB717 Модно портфолио – I част MODB821 Модно портфолио – II част
 • гл. ас. д-р Яна Василева MODB104 Компютърно проектиране: Corel Draw MODB204 Компютърно проектиране: Photoshop MODB306 Фирмен стил на модна марка MODB406 Специализиран софтуер за моден дизайн
 • ас. д-р Мария Миличин MODB311 Модни аксесоари - І част
 • ас. д-р Росица Рангелова MODB702 Мода и конфекция
 • ас. Кристина Колодеева MODB022 Въведение в модния дизайн - ІІ част MODB403 Принципи на проектирането на облекло MODB501 Дизайн на дамско облекло MODB512 Проект: Детайли в облеклото MODB601 Етно мода MODB611 Проект: Детайли в облеклото MODB723 Моден продукт – проектиране, иновации и креативни подходи – I MODB729 Анализ и дизайн на модни колекции MODB730 Стаж MODB731 Семинар: Дипломиране MODB826 Моден продукт – проектиране, иновации и креативни подходи – II част MODB831 Стаж MODB832 Проект: Старт-ъп модна колекция MODB833 Семинар: Модно портфолио
 • д-р Евгения Цанкова MODB509 Модни аксесоари - І част MODB608 Модни аксесоари - ІІ част MODB720 Нестандартни накити
 • д-р Йосиф Аструков MODB811 Фотография MODB823 Модата в дигитална среда
 • преп. Станимир Божилов MODB102 Изобразителна методика на дизайна - I част MODB103 Експериментални рисунки - I част MODB202 Изобразителна методика за дизайна - II част MODB203 Експериментални рисунки - II част
 • преп. Татяна Пенчева MODB301 Конструиране на облеклото - I част MODB309 Моделиране на облеклото - I част MODB401 Конструиране на облеклото - II част MODB402 Моделиране на облеклото - II част MODB504 Конструиране на облекло - ІІІ част MODB505 Моделиране на облеклото - ІІІ част MODB602 Конструиране на облекло ІV част MODB603 Моделиране на облеклото - ІV част MODB713 Стаж MODB816 Стаж
 • Ивияна Зашева MODB828 Стайлинг и презентация на моден продукт
 • Мая Каранешева MODB706 Стайлинг MODB719 Експериментални практики в модата – I част MODB756 Устойчива мода MODB824 Експериментални практики в модата – II част MODB825 Мода и сцена
 • Милена Начева   MODB107 Технологични процеси при изработката на облекло – I част MODB207 Технологични процеси при изработката на облекло – II част
 • Милена Начева MODB303 Функция и форма в облеклото MODB515 Технология в облеклото – I част MODB613 Технология в облеклото – II част MODB721 Обемно проектиране и конструиране – I част MODB738 Обемно проектиране и конструиране – II част
 • Милко Александров MODB725 Моден мърчандайзинг
 • Петрунка Джукелова MODB515 Технология в облеклото – I част MODB613 Технология в облеклото – II част
 • Теодора Момекова ARTB930 Трикотаж, І част ARTB936 Стилове в облеклото през вековете ARTB938 Трикотаж - ІІ част MODB305 Проучвания и прогнози в модата MODB405 Модни тенденции MODB503 Дизайн на мъжко облекло MODB604 История на модата MODB709 Теория на модата MODB756 Устойчива мода