Индивидуална магистърска програма

Кратко представяне на програмата:

В магистърска степен студентите на Нов български университет могат да изберат да се обучават по индивидуална програма, като тя се съставя по желание на студента и/или по искане на работодател. По индивидуална програма могат да се обучават студенти от първи семестър.

Обучение по индивидуална погрома не е възможно в регулираните програми "Право", "Архитектура".

Индивидуална програма е програма, която студентът съставя съвместно със специалист от Бюрото за индивидуални програми, съчетавайки курсове от две и повече програми. Студентът избира своята водеща програма, като минимум 50% от курсовете са от тази програма. В дипломата за завършена степен на образование се изписва специалността и професионалната квалификация на водещата програма.

За да се състави индивидуална програма, е необходимо студентите да се консултират с екипа на специализираното Бюро за индивидуални програми и да получат одобрение от декана на съответния факултет.

Индивидуалните програми, както и стандартните програми в НБУ, допускат дипломиране в по-кратки срокове.

прочети още
Индивидуална магистърска програма

Практики:

Практическото обучение включва практики и стажове в различни държавни администрации, неправителствени организации, представителства на международни организации и фирми в България, студиа за аудио- и видео- продукция, лабораториите и учебно-практическите и изследователски звена в НБУ, във фирми за производство на софтуер, IT отдели, в училища, болници, консултантски агенции, отдели по човешки ресурси, социални домове и други в зависимост от създадената индивидуална програма и включените в нея професионални направления

Международна мобилност:

Обучението по индивидуална програма също осигурява възможност за международна студентска мобилност в чуждестранни университети по сключените над 100 договора по линия на Програма "Еразъм".

Дипломиране:

Завършването на обучението в индивидуална програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.