Филмово и телевизионно изкуство

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през теоретични и практически курсове по филмова и телевизионна режисура в различните видове кино, работа с актьора пред камерата, представя операторското майсторство с теоретични курсове за структурата на екранното изображение, за изграждането на визията и операторския стил в игралното и документалното кино, в телевизията, запознава с дигиталните технологии в киното и телевизията.

Програмата съдържа курсове по кинодраматургия, които създават знания и умения за разбиране и създаване на разказвателната структура и писане на добре структурирани сценарии както за игрални и документални филми, така и за различните формати сериали. Студентите изучават филмов маркетинг, естетика на киното, режисура на монтажа, продуцентство в киното и телевизията, кинодизайн и сценарий. Разделянето в 5 специализации става в трети семестър. По време на следването си студентите имат филмов практикум за заснемане на филм в условия, които наподобяват производствените.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области, както и надграждащ модул за кандидати професионални бакалаври от същото професионално направление.

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Филмова и телевизионна режисура
Специалност: Филмово и телевизионно изкуство
Квалификация: магистър по филмова и телевизионна режисура

Специализация: Филмово и телевизионно операторство
Специалност: Филмово и телевизионно изкуство
Квалификация: магистър по филмово и телевизионно операторство

Специализация: Кинодраматургия
Специалност: Филмово и телевизионно изкуство
Квалификация: магистър по кинодраматургия

Специализация: Филмов и телевизионен дизайн и костюмография
Специалност: Филмово и телевизионно изкуство
Квалификация: магистър по филмов и телевизионен дизайн и костюмография

Специализация: Филмово и телевизионно продуцентство
Специалност: Филмово и телевизионно изкуство
Квалификация: магистър по филмово и телевизионно продуцентство

Практики:

Практическото обучение включва практики в Университетския филмов център, Киноклуба на НБУ, участие в художествени проекти.

Студентите имат възможност за реализация на получените знания и умения като стаж в наложени продукционни компании. Провеждат се практики по сключен договор със студио "Орфей", както и теренна работа на снимачни площадки в продукции на преподаватели от програмата.

Международна мобилност:

Университети в Италия (Брера в Милано), Франция (Нанси), Финландия, Турция (Истанбул и Чанаккале), Гърция (Солун - Аристотелски университет), Испания и Холандия.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата студенти притежават уменията:

" да създават и оценяват аудио-визуални произведения на високо художествено равнище във всички жанрове на киното и телевизията;

" да разбират и използват съвременните технологии в областта.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Държавният изпит за магистри е практически с теоретична част, която включва писмено развити две теми от общия конспект за държавен изпит, които дипломантът изтегля от 15-те позиции в конспекта. Писмената работа се осъществява в рамките на 2 часа, след което се провежда събеседване, в което дипломантът отговаря пред комисията на допълнителни въпроси по изтеглените теми.

В практическата част дипломантът представя пред комисията свой авторски аудиовизуален продукт в DVD формат с избран от него жанр и времетраене. Комисията оценява професионалната подготовка на дипломанта в съответната специализация - режисура, операторство и монтаж. Преценяват се също артистичните качества на представеното аудиовизуално произведение. В събеседване с комисията дипломантът прави самооценка на постигнатите резултати в произведението и отговаря на въпроси на комисията по всички аспекти на своя художествен и професионален принос в представеното аудиовизуално произведение.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Филмови и театрални режисьори и продуценти и сродни на тях: директор продукция (телевизия), директор продукция (кино), продуцент филмов/театрален, режисьор, главен режисьор, режисьор на монтаж, режисьор филмов, главен оператор, първи асистент на режисьора, ръководител художествено осветление.

Други приложни специалисти в областта на изкуствата и културата: сценичен управител, сценограф, първи асистент на сценографа, първи асистент на директор на продукция, първи асистент на художник на костюми, първи асистент на режисьор по монтажа, втори асистент на директор на продукция, втори асистент режисьор, втори асистент на режисьор по монтажа, скриптер, художник надписи, монтажист кино, видео, телевизия.

Техници по радио-, телевизионна и аудио-визуална техника: оператор камера, кинематограф, оператор камера (телевизия), първи асистент оператор, втори асистент оператор, режисьор на пулт телевизия, техник операторска техника, техник снимачна техника, видеомонтажист.

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес