Клинична социална работа

Кратко представяне на програмата:

Програмата е създадена от практикуващи психиатри, психолози, клинични социални работници и психоаналитици от България, САЩ и Великобритания. Програмата работи в сътрудничество с докторската и магистърската програма по клинична социална работа в Колежа "Смит", САЩ. Обучението развива умения за индивидуална работа по случай като основен метод в социалната работа. Връзката с практиката се гарантира от едногодишната практика под супервизия в клиничните бази на програмата.

прочети още
Клинична социална работа

Практики:

Студентите практикуват в служби за психично здраве, неправителствени организации, които развиват програми за психо-социална помощ в общността. Такива служби са: Амбулатория за психично здраве "Адаптация", ПУЛС-Перник, Групова практика за психиатрия и психоаналитична психотерапия "Аналитика", Служба за психо-социална помощ към Фондация на родители на деца с епилепсия, Програма "Солидарност" за рехабилитация на млади хора със зависимости.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите магистри по клинична социална работа в специализациите "Психично здраве" или "Закрила правата на детето" са усвоили следните умения:

- правят оценка и формулировка на случай;

- водят случай (осъществяване на първоначален контакт, сключване на договор, разрешаване на проблем, приключване на случай);

- работят със семейства, групи и общности;

- прилагат психо-социални интервенции;

- изготвят и управляват проект;

- владеят и прилагат изследователски методи за оценка на практиката си и за изпълнение на изследователски проекти.

Завършилите магистри по клинична социална работа в специализацията "Мениджмънт на проекти и социална политика" са усвоили следните умения:

- постигат промяна в организации и общности;

- оценяват потребности в общността;

- планират, развиват и управляват програми от грижи и служби в областта на социалните дейности;

- набират средства;

- анализират социални политики и прилагат изследователски методи за оценка на практиката си и за изпълнение на изследователски проекти.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършващите програмата могат да работят в: държавни и общински служби за психично здраве, центрове за подкрепа на деца и семейства в общността; в програми на неправителствени организации, които въвеждат нови социални услуги, здравни и консултативни центрове; групови практики за специализирана психиатрична помощ; болници с общ и специализиран профил; заведения за лишаване от свобода; центрове за социална рехабилитация; училищни и университетски консултативни служби.

Департамент, предложил програмата:

Център Български институт за отношения между хората