Маркетинг в дигитална среда (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Появата на интернет променя из основи света на бизнеса. Естествено, маркетинговите практики са засегнати радикално. Компаниите, които въвеждат цифрови и онлайн инструменти, получават конкурентно предимство. Това води до непрекъснато нарастващо търсене на специалисти по маркетинг с актуални знания в областта на цифровите умения. Новаторската магистърска програма по дигитален маркетинг и социални медии има за цел да подготви студентите с такива мощни умения. Студентите развиват аналитичен подход към всички текущи маркетингови практики и критична способност да ги преразглеждат, адаптират или дори ги трансформират.

прочети още
Маркетинг в дигитална среда (на английски език)

Практики:

Възможности за позиции и стажове в маркетингови агенции и/или вътрешни маркетингови отдели. Подпомагане студентите да започнат кариерата си по време на обучението си.

Компетенции на завършилите програмата:

Програмата надгражда съществуващите маркетингови практики чрез интегриране на дигиталните инструменти и приложенията на социалните медии, така че завършилите да могат да се справят отлично в процъфтяващата цифрова ера. Завършилите магистърска степен по дигитален маркетинг и социални медии ще могат да отговорят на изискванията за всяка конвенционална маркетингова позиция и да използват своите най-модерни цифрови познания, както за тяхната компания, така и като лично предимство. Те ще могат да използват различните електронни медии, за да проектират иновативни маркетингови практики и да реализират конкурентни проекти. Те ще се утвърдят като новатори, като по този начин ще подобрят своите кариерни перспективи.

Дипломиране:

Завършването на обучение в магистърска програма става със защита на магистърска теза, след покриване на изискванията на програмната схема.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите могат да продължат кариерата си като дигитални маркетинг мениджъри, специалисти в социалните медии, бранд мениджъри, маркетинг мениджъри, мениджъри в електронната търговия и много други.

Департамент, предложил програмата:

Икономика