Бизнес, мениджмънт, технологии и иновации (на английски език, съвместна програма с Шефилдския университет)

Кратко представяне на програмата:

Бизнес иновациите са в основата на една успешна компания. За да се идентифицират бизнес възможностите и да въведат нови идеи, бизнес лидерите трябва да притежават стратегически умения и интердисциплинарни знания. Насочена към завършилите широк кръг от дисциплини, магистърската степен по управление на бизнеса, иновациите и технологиите осигурява иновативна, стратегическа интеграция на управлението, иновациите и технологиите и има за цел да ви подготви за управленски роли във всякакъв вид организации. Чрез изследване на най-новите и нововъзникващи ИКТ, които позволяват и подкрепят бизнес процесите и иновациите, в съчетание със стратегически подход, фокусиран върху управлението, програмата изгражда необходимите знания и умения, които стимулират ефективно стратегическо управление, интелигентно вземане на решения и бизнес иновации.

прочети още
Бизнес, мениджмънт, технологии и иновации (на английски език, съвместна програма с Шефилдския университет)

Практики:

Практическото обучение включва различни активности в университета, както и стажове в икономически и финансови институции.

Компетенции на завършилите програмата:

Студентите не само придобиват солидно теоретично разбиране, но и придобиват практически опит, като прилагат знанията си в реални проекти. Студентите са поставени в динамична изследователска и експериментална среда, тъй като те изучават не само добре установените теории в курсовете по програмата, но и най-прогресивните теории и техники, които се разглеждат в момента. Студентите се насърчават да участват в академични изследователски дейности. Студентите се обучават от преподаватели, които разработват и предоставят висококачествени иновативни и вдъхновяващи методи на обучение и преподаване.

Дипломиране:

Завършването на обучение в магистърска програма става със защита на магистърска теза, след покриване на изискванията на програмната схема.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите магистърска програма по управление на бизнеса, иновации и технологии могат да развиват управленска кариера в широк спектър от сектори като консултантски услуги, технологични фирми, услуги, телекомуникации, образование, академични среди и правителствени организации, или да създадат собствена компания.

Департамент, предложил програмата:

Икономика