Банково дело и финанси (на английски език, съвместна програма с Шефилдския университет)

Кратко представяне на програмата:

Магистърската степен по банково дело и финанси осигурява задълбочено и специализирано обучение в областта на финансите, основано на най-актуалното и модерно академично мислене и най-добрите бизнес практики. Тя е предназначена за студенти, които възнамеряват да продължат кариерата си във финансовия сектор, чрез добре фокусирано обучение по теориите и методологиите, които се използват днес за оценка и управление на финансови инструменти, както и чрез изучаване сложността зад процесите на вземане на инвестиционни решения. Програмата е предназначена за студенти, които наскоро са придобили бакалавърска степен по икономика, финанси и сродни области.

прочети още
Банково дело и финанси (на английски език, съвместна програма с Шефилдския университет)

Практики:

Практическото обучение включва различни активности в университета, както и стажове в икономически и финансови институции.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите студенти ще притежават задълбочени познания и разбиране на горепосочените области и ще умеят да приложат тези умения на практика.

Програмата предлага следните предимства:

• Двойна диплома: Диплома за магистър на Нов български университет и диплома от един от 100-те най-големи университета в света, Университета в Шефилд.

• Възможности за стажове в компании и организации в сектора на банковото дело и финансите, подпомагайки студентите да започнат кариерата си по време на обучението си.

• Използване на онлайн симулатори за търговия, помагащи на студентите да приложат теорията на практика.

• Студентите са изучават и анализират различни видове финансови активи, пазари и институции.

• Експертно-преподавателски екип, съставен от опитни учени и експерти от бизнеса с опит в банковото дело и финансите.

• Завършилите могат да продължат кариерата си в областта на корпоративните финанси, финансовото планиране, инвестиционното банкиране, инвестиционното консултиране, частното банкиране и много други.

• Специализирана програма за обучение, насочена към най-новите теории и практически приложения на финансовата индустрия.

• Път към успешна кариера в Европа и в чужбина.

Дипломиране:

Завършването на обучение в магистърска програма става със защита на магистърска теза, след покриване на изискванията на програмната схема.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите магистърската програма по банково дело и финанси могат да преследват кариера в областта на корпоративните финанси, финансовото планиране, инвестиционното банкиране, управлението на пари, частното банкиране, банкирането на дребно, бизнес консултирането, инвестиционното консултиране и др.

Департамент, предложил програмата:

Икономика