Маркетинг, реклама и връзки с обществеността (на английски език, съвместна програма с Шефилдския университет)

Кратко представяне на програмата:

Магистърската степен по маркетинг, реклама и връзки с обществеността е създадена, за да предостави на студентите интегриран и стратегически поглед върху маркетинга. Основната цел на програмата е да разработи ефективни маркетингови, бранд и рекламни специалисти, разполагащи с познания и разбиране относно различните форми на маркетингови комуникации, включително набор от технически, личностни и концептуални умения, които ще подобрят възможностите им за бъдеща кариера в тази сфера.

Основните ценности, които стоят в основата на тази програма и я разграничават от традиционните магистърски програми по маркетинг, са интегративният подход, отчитането на новите маркетингови реалности и създаването на компетентност в балансиран микс от маркетингови умения на експертно ниво.

прочети още
Маркетинг, реклама и връзки с обществеността (на английски език, съвместна програма с Шефилдския университет)

Практики:

Възможности за позиции и стажове в маркетингови агенции и/или вътрешни маркетингови отдели. Подпомагане студентите да започнат кариерата си по време на обучението си.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите студенти имат компетенции в областта на: стратегическия маркетинг; маркетинг в електронния бизнес; изследователски методи в бизнеса; стратегии за връзки в обществеността; стратегически бранд мениджмънт и други.

Дипломиране:

Завършването на обучение в магистърска програма става със защита на магистърска теза, след покриване на изискванията на програмната схема.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите магистърската програма могат да развиват кариера в:

Управление на маркетинга, бранд мениджмънт, разработване на продукти, авторски права, връзки с медиите, управление на връзките с обществеността, проучване на пазара, търговия на дребно, продажби.

Департамент, предложил програмата:

Икономика