Археология на Балканите и Източното Средиземноморие (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма ‚Археология на Балканите и Източното Средиземноморие“ е изготвена заедно с Фондация „Балканско наследство“ (ФБН) и е насочена най-вече към чуждестранни англоезични студенти, които идват в България на археологически стажове на ФБН и изявяват желание да придобият по-дълбоки знания по археология на Балканите и Източното Средиземноморие.

Програмата е на английски език и част от аудиторните ? курсове се предлагат онлайн, чрез платформата на НБУ ‚Виртуална класна стая‘. Това позволява на студенти, които нямат възможност да пребивават в България две години, да се запишат в програмата. Два задължителни летни археологически стажа и специализирани курсове в Лабораторията по археометрия и експериментална археология на НБУ, които се предлагат в края на втори и четвърти семестър, когато студентите идват в България за стажовете си, са гаранция за солидно практическо обучение по най-нови методи в анализа на археологически обекти и артефакти.

Онлайн платформата позволява да бъдат привлечени и външни преподаватели от университети във Великобритания, САЩ и Австралия, чиито курсове са гаранция за интернационалния облик на програмата.

Освен археологически курсове, програмата включва курсове по Географски информационни системи и ортофотография, които се прилагат в редица сфери извън археологическите изследвания

прочети още
Археология на Балканите и Източното Средиземноморие (на английски език)

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Антична археология
Специалност: Археология
Квалификация: магистър по археология

Специализация: Праистория
Специалност: Археология
Квалификация: магистър по археология

Специализация: Средновековна археология
Специалност: Археология
Квалификация: магистър по археология

Компетенции на завършилите програмата:

Магистрите завършили програмата са в състояние да провеждат археологически разкопки, да публикуват артефакти, да бъдат автори на аналитични студии по обзорни теми.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза след покриване на изисквания брой кредити

Департамент, предложил програмата:

Археология