Balkan and Eastern Mediterranean Archeology

Short presentation of the programme:

Balkan and Eastern Mediterranean Archeology

Major and professional qualification:


Specialisation: Антична археология
Major: Archaeology
Qualification: MA in archaeology

Specialisation: Праистория
Major: Archaeology
Qualification: MA in archaeology

Specialisation: Средновековна археология
Major: Archaeology
Qualification: MA in archaeology

Graduate Student Competencies:

Магистрите завършили програмата са в състояние да провеждат археологически разкопки, да публикуват артефакти, да бъдат автори на аналитични студии по обзорни теми.

Graduation:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза след покриване на изисквания брой кредити

Department :

Archeology