Мода и стайлинг

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Мода и стайлинг" успешно съчетава креативността и задълбочените познания в областта на прогнозирането на тенденции с анализа и тълкуванието на стила на модна марка и визуалната комуникация. След завършване на програмата студентите ще могат да използват тези знания и умения в модния бизнес и да имат уникални концепции за модна комуникация. Програмата предлага курсове в областта на модните стилове, стайлинга, прогнозирането на модни тенденции, цветови анализ, модна фотография и др. Целта на програмата е да създаде експерти по стил и имидж, които да могат да изясняват различни модни контексти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Мода и стайлинг

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Моден дизайн
Квалификация: магистър по моден стайлинг

Практики:

Програмата включва стажове в модни издания, фирми и предприятия за облекло.

Международна мобилност:

По секторна програма "Еразъм".

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават системни и задълбочени знания и умения за:

- проектиране и създаване на цялостен моден имидж/стайлинг;

- създаване на рекламна концепция и рекламни стратегии в модния бранш;

- представяне на модния продукт чрез различни визуални средства;

- изграждане на концепция за моден образ със средствата на фотографията;

- маркетинг, мениджмънт и мърчандайзинг в модния бизнес;

- създаване на визуална концепция на модни облекла в търговските обекти;

- създаване на концепции и идеи за модни списания, блогове и др.

- модни редактори и модни журналисти;

- проучване на модни тенденции и прогнозиране в модата.

Дипломиране:

Завършването на обучение в Магистърската програма става със защита на магистърска теза след покриване изискванията на програмната схема. Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Департамент, предложил програмата:

Дизайн