Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Кратко представяне на програмата:

Програмата обхваща всички аспекти на предприемачеството, иновациите и технологичното управление на съвременните компютърни и комуникационни технологии. Аспектите на организацията на управление на знания, проектното финансиране за иновации, предприемачеството в електронните медии и телекомуникационни оператори, аспектите на съвременните иновационни технологии, реализация на инвестиционни и технологични проекти в телекомуникациите и компютърните технологии. Програмата има една специализация:

- Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Програмата предлага надграждащ семесър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
Специалност: Компютърни и комуникационни технологии
Квалификация: магистър по технологично управление на иновациите в компютърната и комуникационната техника

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в компании членове на: Български ИКТ Клъстер, БАСКОМ, Асоциация Телекомуникации, МобилТел, Глобул, Виваком, Microsoft и др.

Предлагат се стажове в радиокомуникационни фирми, телекомуникационни оператори, мениджмънт на мрежите и технологиите, радио и телевизионни компании.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят:

- в предприятия в областта на компютърните и телекомунинкационните технологии;

- в развойни звена, организации занимаващи се с иновации, клъстери и др.;

- по развитието и обслужването на корпоративни информационни и телекомуникационни мрежи и системи;

- в неправителствения сектор на телекомуникациите, министерства, агенции и други фирми и организации.

Департамент, предложил програмата:

Телекомуникации