Управление на луксозното хотелиерство

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма "Управление на луксозното хотелиерство" е създадена по модел на магистърски програми от Франция, Швейцария и Канада.

За момента тя няма аналог в друго висше учебно заведение в България. Програмата има за цел да подготви специалисти в сектора на луксозното хотелиерство (високо-категорийни хотели от типа: палас, апарт- хотели, бутикови хотели, резиденции, както и гастрономически ресторанти, спа-центрове и голф игрища)) и да отговори на очакванията и особеностите на една нова вътрешна и външна V.I.P. клиентела.

Луксозното хотелиерство се изразява в свръх персонализирани услуги и продукти.Тези услуги се предоставят в хотелски структури, включващи луксозен дизайн, спа и аксесоари, и в човешко, културно и търговско обкръжение, отговарящо на изискванията на лукса (интериор, висша мода, декорация и произведения на изкуството).

Програмата е интердисциплинарна и има силно изразена практическа насоченост. Тя е резултат на едно ново търсене на висококвалифицирани специалисти, отговарящи на европейските изисквания за управление на високо-категорийни хотели и ресторанти. Програмата е в отговор и на нарастващото търсене на мениджъри в луксозното хотелиерство в света - над 20%, в Европа - 60% и на приоритетите в развитието на България.

Учебните занятия се провеждат в учебна база в к.к. Албена и учебни зали в гр. Варна. Обучението е с продължителност три семестъра за студенти с ОКС "бакалавър" и четири семестъра за студенти с ОКС "професионален бакалавър" от направление 3.9 Тутизъм. Судентите с ОКС "бакалавър" от друго професионално направление записват и курсове от Подготвителния семестър към програмата.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Управление на луксозното хотелиерство
Квалификация: магистър по управление на луксозното хотелиерство

Практики:

Във висококатегорийни хотели и ресторанти в страната и чужбина, както и в централи на световно известни хотелиерски вериги в непрекъснат контакт с бъдещи потребители на кадри.

Международна мобилност:

По европейска програма "Еразъм" с европейски университети. Реализация чрез организиране на стажове и практики в страната и чужбина с доказани партньори в хотелиерския бизнес.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата знаят и могат:

- да планират, организират и да участват в дейности в луксозното хотелиерство и ресторантьорство, както и и в други дейности, свързани или подчинени на този сектор.

- да разработват стратегии и проекти в областта на луксозното хотелиерство.

- да изграждат концепции, продуциране, продажби, остойностяване и анализ на персонализираните услуги в контекста на свръхлуксозните заведения.

- да владеят и използват инструментите за управление на заведенията и инструментите за комуникация и в реална среда да управляват успешно висококатегорийни хотели и ресторанти.

- да повишават имиджа им и чрез създаване на партнъорски взаимоотношения и с други браншове на индустрията на лукса.

- да комуникират с клиенти и партнъори на 3 чужди езика, според изискванията на европейската категоризация за високо- категорийни хотели и ресторанти.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите специалността се реализират на ключови позиции и заемат ръководни постове във високо-категорийни хотели и ресторанти в страната и чужбина, в централи на световни хотелиерски вериги, както и в сходни по дейности други сектори в туристическата индустрия на лукса.

Завършилите ще могат да заемат следните длъжности: ръководители по продажби, маркетинг и развойна дейност, търговски директори, маркетинг-мениджър/директор-маркетинг, упралвяващи и изпълнителни директори, управители на хотели и ресторанти, управители на заведения за обществено хранене, административни специалисти, специалисти в управление на човешките ресурси.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление