Дизайн на електронни издания и уеб сайтове

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към теоретичното и практическото обучение на дизайнери в две относително нови и развиващи се области на обществена активност - електронните издания и уеб сайтовете. Учебното съдържание и структурата на програмата осигуряват: задълбочено познаване на: методиката на дизайн проектирането, компютърните езици, използвани в уеб пространството, подготовка за създаване на високо професионални, бързо зареждащи се електронни и уеб страници, отговарящи на изискванията на потребителя, с прибавяне на двумерни и тримерни графики, анимации, видео клипове, звук и интерактивност. Обърнато е внимание и на специализираното хуманитарно образование, като семантиката и семиотиката в изобразителните изкуства и комуникациите, концептуалния дизайн и изкуството на ХХ век.

прочети още
Дизайн на електронни издания и уеб сайтове

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Дизайн
Специалност: Дизайн на електронни издания и уеб сайтове
Квалификация: магистър по дизайн на електронни издания и уеб сайтове

Практики:

Студентите от програмата могат да използват специализираните лаборатории на университета. Практически опит студентите придобиват и в процеса на магистърския стаж, провеждащ се в компании и фирми, ориентирани към дизайна на уеб сайтове и електронни издания.

Международна мобилност:

По секторна програма "Еразъм".

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават знания за:

- методиката на дизайн проектирането;

- съвременните компютърни езици, използвани в уеб пространството;

- дизайна на електронни издания и уеб сайтове с творческото прилагане на съвременните компютърни технологии;

- семантиката и семиотиката в изобразителните изкуства;

- концептуалния дизайн на ХХ век;

и могат да:

- създават самостоятелно и в екип електронни издания и уеб сайтове;

- реализират дизайна на електронни и уеб страници, с използване на съвременни софтуерни продукти.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са високо квалифицирани експерти в цялостния дизайн на електронни издания и уеб сайтове. Това им позволява да работят в дизайнерска студия, PR агенции, корпорации, към фирми за туризъм, бизнес фирми и с други различни видове дейност.

Департамент, предложил програмата:

Дизайн