Мода и бизнес стратегии

Кратко представяне на програмата:

Програма "Мода и бизнес стратегии" представлява уникална комбинация между теоретични и практически занимания от областта на модния дизайн, като успешно съчетава курсове с творческа насоченост и бизнес ориентирани курсове. Знанията и уменията, придобити по време на обучението, дават възможност на завършилите да работят и реализират свои проекти не само като дизайнери, но и като маркетинг и мениджмънт специалисти в модната индустрия. Програмата предлага курсове по проектиране на облекло и текстил, конструиране, технология и мулаж, медии и реклама, маркетинг стратегии и моден мърчандайзинг, които се водят от специалисти, доказали се в практиката.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Мода и бизнес стратегии

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Мода и бизнес стратегии
Квалификация: магистър по мода и бизнес стратегии

Практики:

Ппрограмата включва стажове в текстилни и трикотажни предприятия, модни издания и фирми, вносители на облекло.

Международна мобилност:

По секторна програма "Еразъм".

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават системни и задълбочени знания и умения за:

-проектиране и създаване на цялостен моден продукт;

-различни методики на конструиране и технология на облеклото;

-представяне на модния продукт чрез различни визуални средства - модна скица, компютърна графика, рекламни и комуникационни стратегии;

-проектиране и производство на текстилни и трикотажни изделия;

-маркетинг, мениджмънт и мърчандайзинг в модния бизнес;

-създаване и развиване на моден бранд;

-работа със съвременни компютърни системи в областта на проектирането, конструирането и градирането на облекла;

-проучване на модни тенденции и прогнозиране в модата.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Дизайнер на мъжко, дамско и детско облекло, стилист, моден журналист, конструктор, технолог; мениджмънт и мърчандайзинг в модния бизнес.

Департамент, предложил програмата:

Дизайн