Музика

Кратко представяне на програмата:

Бакалавърска програма "Музика" предлага обучение по следните специалности:

1. Тонрежисура

2. Музикално продуцентство

3. Електронна и компютърна музика

4. Цигулка

5. Пиано

6. Струнни инструменти

7. Духови инструменти

8. Китара

9. Поп и джаз клавишни инструменти

10. Ударни инструменти

11. Класическо пеене

12. Поп и джаз пеене

13. Фолклорно пеене

14. Народни танци

15.C Композиция

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Музика-култура-изкуство, Култура и семиотика, Изкуството на театъра, както и практически курсове в областта на музикалната теория и история, практически индивидуални курсове, специален цикъл от курсове по сценична интерпретация и практически курсове в областта на музикалната практика. През третата и четвъртата година обучението се организира в два основни модула от пети до седми семестър и четири специализации в осми семестър, в които студентите избират да се обучават в една от предлаганите дванадесет специализации.

прочети още
Музика

Специалност и професионална квалификация:


Модул: Тонрежисура и музикален мениджмънт

Модул: Музика и танц

Специализация: Музикален мениджмънт
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: музикален мениджър

Специализация: Танцово изпълнителство
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: хореограф

Специализация: Музикално изпълнителство (поп/джаз, класика, български фолклор, компютърна/електронна музика)
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: музикален изпълнител (съответен инструмент или пеене)

Специализация: Тонрежисура и електронна/компютърна музика
Специалност: Тонрежисура и електронна/компютърна музика
Квалификация: тонрежисьор, звуков дизайнер

Практики:

Практическото обучение включва практики и стажове в оперни театри, оркестри, музикални къщи, камерни състави, училища по изкуства, телевизии, медии, участие в майсторски класове, Академичен оркестър "Орфеус", УПИЗ за компютърно музициране и компютърна звукообработка към БФ, Фолк-джаз формация, и др.

Международна мобилност:

Програмата осигурява студентска мобилност по програма Еразъм+ на ЕС в 20 партниращи университета в Австрия, Великобритания, Гърция, Испания, Италия, Полша, Финландия, Франция, Хърватска, Швейцария, Турция и др.

Компетенции на завършилите програмата:

За модул "Музика и танц":

- знания в областта на теорията и историята на музикалното и танцовото изкуство, интерпретацията, хармонията, инструментознанието, музикалния анализ и полифонията;

- умения за възприемане, осмисляне и изпълнение на музика и танц; за инструментални, вокални и танцови техники; за интерпретация на основните компоненти на сценичната игра - звук, движение, пространство.

За модул "Тонрежисура и музикален менджмънт":

- знания в областта на съвременните музикални технологии, звукозаписната дейност, управлението на съвременните музикални индустрии, за развитието на дигиталната музика и в областта на теорията и практиката на музикалния мениджмънт;

- умения за работа с най-нови типове технологично оборудване и софтуер, за активна звукозаписна дейност, за участие и ръководство на проекти в областта на музикалните и творческите индустрии, за работа в творчески колектив и интердисциплинарни екипи.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно „Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен“.

Професия и възможни заемани длъжности:

В съответствие със специализацията завършилите програмата са: певец, инструменталист, корепетитор, акордьор, лютиер, инспектор на оркестър, танцьор, хореограф, хормайстор, тонрежисьор, звукорежисьор, звуков дизайнер, специалист по компютърно музициране, звукооператор, тоноператор, аранжор, музикален оформител, мениджър и продуцент в музикалните изкуства.

Департамент, предложил програмата:

Музика