Биология - обща и приложна

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Основи на биологията, Химия - Неорганична и Органична , Физика и астрономия, Математика и др.; общообразователни и специализирани курсове в областта на природните науки. През третата и четвъртата година обучението се организира в тясно профилирани курсове към програмата и извънаудиторни практически занятия. През четвъртата година програмата предлага две специализации – Обща биология и Микробиология, които дават на студентите висока професионална квалификация.

прочети още
Биология - обща и приложна

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Обща биология
Специалност: Биология
Квалификация: биолог

Специализация: Микробиология
Специалност: Биология
Квалификация: микробиолог

Практики:

Практическото обучение протича в лабораториите към департамента. По време на обучението се провеждат теренни занятия и стажове в структури, свързани с анализите на храни, клинични и диагностични лаборатории, молекулярно-биологични лаборатории.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Франция, Румъния и Португалия, Полша.

Компетенции на завършилите програмата:

- получават знания в областта на химията, биохимията, генетиката, биотехнологиите, биоинформатиката, микробиологията и др.;

- придобиват умения за работа с класически и модерни методи в биологични лаборатории.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: биолог; експерт-биолози, микро-биолози, генетици в медико-диагностични и ветеринарно-медицински лаборатории, в Агенцията по храните, в научни институти и фирми за дистрибуция на лекарства и лабораторни консумативи.

Департамент, предложил програмата:

Природни науки