Реклама

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства, Култура и семиотика, Човешката култура, Митология и религия, Изкуството на театъра и др.; практически курсове като - Приложни аспекти на рекламата, Бизнес комуникативни умения, Медийна реклама, Основи на маркетинга, Екранна реклама, Фотографията в рекламата, Интегрирани маркетингови комуникации, Компютърни графични средства в рекламата и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Реклама

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Реклама
Квалификация: рекламен мениджър

Практики:

Практическото обучение включва работа в специализираните учебни зали на НБУ, участие в различни рекламни проекти и изложби. Академичната програма е обогатена с множество семинари с участието на гост-лектори от практиката.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Франция, Холандия, Турция, Гърция, Испания, Финландия.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на визуалните изкуства и етапите на творческия процес в рекламата;

- умения за създаване на рекламен продукт.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са:рекламен мениджър; бранд мениджър; експерти и консултанти в различните отдели на рекламни агенции, компании и медии, издателски къщи, студиа, на свободна практика.

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес