Интериорен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Композиция във визуалните изкуства, Обща история на изобразителното изкуство, Естетика и теория на изкуството, Култура и семиотика, Човешка култура, Митология и религия, Увод в археологията; практически курсове като - Морфология в дизайна, Идеи и практически решения в интериорния дизайн, Художествено проектиране и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Интериорен дизайн

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Интериорен дизайн
Квалификация: дизайнер

Практики:

Практическото обучение включва разработване на самостоятелни дизайнерски проекти, подготовка на портфолио, участие в изложби, работа в Ателието по интериорен дизайн на НБУ.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Испания.

Компетенции на завършилите програмата:

- притежават знания за художествения процес, графичното и пространственото оформление в областта на интериора и екстериора;

- придобиват умения за проектиране и реализиране на продукт дизайн.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: дизайнер; дизайнери - консултанти и проектанти в рекламни агенции, дизайнерски и проектантски бюра.

Департамент, предложил програмата:

Дизайн