Мрежови технологии (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; аудиторни лекционни курсове като - Програмиране (C++), Компютърни системи, Обектно ориентирано програмиране (C++), Основи на мрежите, Структури от данни, Операционни системи, Локални и глобални мрежи, Системи за виртуализация, Бази от данни и SQL и др.; извънаудиторни учебни форми - проекти по програмиране, бази от данни, мрежови алгоритми, самостоятелни работи. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. От третата година програмата предлага два модула, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Мрежови технологии (на английски език)

Специалност и професионална квалификация:


Модул: Мрежово администриране
Специалност: Мрежови технологии (на английски език)
Квалификация: информатик

Модул: Мрежово програмиране
Специалност: Мрежови технологии (на английски език)
Квалификация: информатик

Практики:

Practical training includes work at the HP laboratory, the Informatics laboratory of NBU, as well as practices and internships in software producing companies and IT departments.

Международна мобилност:

The program provides an opportunity for international student mobility to universities in Austria, France, Turkey, Germany and Lithuania.

Компетенции на завършилите програмата:

- Knowledge of designing computer networks, information systems and databases;

- Ability to manage, install, test and administer local and global networks, to design and develop software applications, to program Internet applications.

Дипломиране:

The educational undergraduate degree is completed with a bachelor thesis or state examination upon obtaining the necessary number of credits.

Besides the professional qualifications, provided by the program, students can receive additional specialization by enrolling for a Minor-program - second specialty. The conditions for graduation are set out in the "Standards for completion of educational and qualification degree."

Професия и възможни заемани длъжности:

Graduates of the program are: specialist in information and communication technologies; system administrators, network administrators, specialists in computer networks, software developers, project and database administrators, application programmers.

Департамент, предложил програмата:

Информатика