Курсове по изкуства, социални умения и чужд език

Кратко представяне:

Общообразователните изисквания за курсове по изкуства, социални умения и чужд език (старогръцки, латински, древноегипетски, съвременен гръцки, руски) се покриват след успешно завършване на два едносеместриални курса (30 часа) или един двусеместриален курс (60 часа) през първата година на обучение в НБУ. Студентите заявяват желанието си при записване на семестъра и могат да го променят през първите две седмици на семестъра.

Оценяването в общообразователните курсове по изкуства, социални умения и чужд език (старогръцки, латински, древноегипетски, съвременен гръцки, руски) се извършва с оценка „ДА“ при 70% присъствие на занятията и с „НЕ“ при по-малък процент присъствие.

Като алтернатива на курсовете по изкуства, социални умения и чужд език (старогръцки, латински, древноегипетски, съвременен гръцки, руски) се явяват курсовете по спорт.

прочети още
Курсове по изкуства, социални умения и чужд език

При невзет общообразователен курс по изкуства, социални умения и чужд език (старогръцки, латински, древноегипетски, съвременен гръцки, руски) студентът записва отново по желание курс от тези категории или курс по спорт.

Предлагат се и курсове от две части (двусеместриални), които дават възможност студентите да запишат безплатно minor-програма, втора специалност. Оценяването в тези курсове е по шестобалната система. Студентите, които са записали I-ва част на съответния курс и имат успех поне „Мн. добър (4,50)“ (от 1-ви и 2-ри семестър) могат да запишат, при желание, безплатно II-ра част на курса през втората година (3-ти и 4-ти семестър) на обучението си в НБУ. Студентите, които са записали II-ра част на съответния курс и имат успех поне „Мн. добър (4,50)“ (от 3-ти и 4-ти семестри) могат да запишат безплатно minor-програма – втора специалност в следните департаменти:

- департамент „Дизайн“:

• „Мода“

- департамент „Изящни изкуства“:

• „Графика и илюстрация“

• „Живопис и стенопис“

• „Керамика, порцелан и 3D керамични форми“

• „Плакат и рекламен дизайн“

• „Стъклото в изкуството и дизайна“

• „Сценичен дизайн“;

- департамент „Кино, реклама и шоубизнес“:

• „Анимационно кино“

• „Кино и телевизия“

• „Фотография“;

- департамент „Музика“:

• „Български фолклор-музика и танц“

• „Музика“

• „Музикален Ди Джей (DJ) и Видео Джей-инг (VS)“;

- департамент „Средиземноморски и източни изследвания“:

• „Египтология (Египетски език, култура и литература)“

• „Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)“

• „Класически студии“

- департамент „Театър“:

• „Театър – актьорско изкуство“

• „Театър – учене в трупа“

• „Театър на английски език“