Курсове по изкуства, социални умения и древни езици

Кратко представяне:

Общообразователните изисквания за курсове по изкуства, социални умения и чужд език (древноегипетски, латински, руски, старогръцки, съвременен гръцки) се покриват след успешно завършване на два едносеместриални курса (30 часа) през първата година на обучение в НБУ. Студентите заявяват желанието си при записване на семестъра и могат да го променят през първите две седмици на семестъра.

Оценяването в общообразователните курсове по изкуства, социални умения и чужд език (древноегипетски, латински, руски, старогръцки, съвременен гръцки) се извършва с оценка „ДА“ при 70% присъствие на занятията и с „НЕ“ при по-малък процент присъствие.

Като алтернатива на курсовете по изкуства, социални умения и чужд език (древноегипетски, латински, руски, старогръцки, съвременен гръцки) се явяват курсовете по спорт.

При невзет общообразователен курс по изкуства, социални умения и чужд език (старогръцки, латински, древноегипетски, съвременен гръцки, руски) студентът записва отново по желание курс от тези категории или курс по спорт.

прочети още
Курсове по изкуства, социални умения и древни езици

Курсовете по изкуства, социални умения и чужд език (древноегипетски, латински, руски, старогръцки, съвременен гръцки) целят обогатяване на общата култура на студентите в професионално направление, което по правило е различно от направлението на записаната от тях програма и изграждане на способности за формиране на собствено познание и разбиране.