Антропология

Програмна схема

Семестриална учебна заетост: за І-II сем. - 3 кредита от общообразователни курсове за знания, 3 кредита от курсове за умения (български език или компютри), 30 часа от двусеместриален курс по спорт/изкуства/езици (некредитни), 6 кредита от чужд език, 3 кредита от двусеместриални курсове по основни научни направления, 15 кредита от практически курсове в програмата; за III-IV сем. - 3 кредита от общообразователни курсове за знания, 6 кредита от чужд език, 6 кредита от двусеместриални курсове по основни научни направления, 15 кредита от практически курсове в програмата.

прочети още
Антропология