Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Програмна схема

Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

1-ви семестър

ООК по български език

ООК по компютърни умения

Аудиторни курсове (кредитни)