Банково дело и финанси (на английски език, съвместна програма с Шефилдския университет)

Програмна схема

Банково дело и финанси (на английски език, съвместна програма с Шефилдския университет)