Психо-социални интервенции с деца и семейства

Програмна схема

Психо-социални интервенции с деца и семейства

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове