Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)

Програмна схема

Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове