Стратегическо лидерство (на английски език)

Програмна схема

Стратегическо лидерство (на английски език)

1-ви семестър