Исторически изследвания - самостоятелна подготовка

Кратко представяне на програмата:

Исторически изследвания - самостоятелна подготовка